• Slide 1

Makine Mühendisliği BölümüÖnceki Menüye Dön

 • SAY

  4 Yıl

 • Mühendislik Fakültesi

  2018 : 50100
  2019 : 57169

  2018 : 403.229
  2019 : 409.961

  80

Merhaba arkadaşlar. Ben İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Makine Mühendisliği Bölümü'nden doktor öğretim üyesi Boğaç Bilgiç. Ben de yine aynı sizler gibi, 1998 yılında, İstanbul Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nü kazanarak bu bölüme geldim. 4 yılda bölümü bitirdikten sonra, 202 yılında mezun oldum. Daha sonra da yine yüksek lisans ve doktoramı, aynı bölümde yaptım. Sonuç olarak İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Makine Mühendisliği Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışma mutluluğuna ulaştım. Öncelikle size biraz bölümümden bahsetmek istiyorum. Bölümümüz 1989 yılında kurulmuş olup; 1989-1990 eğitim - öğretim yılında eğitime başladı. Bölümümüz ilk kurulduğunda 4 ana bilim dalı olarak kurulmuştu. Bunlar temel makine mühendisliğindeki ana bilim dallarıydı. Daha sonra gelişen teknoloji ve ilerleyen süreçte; Otomotiv, Mekatronik ve Biyomekanik Ana Bilim Dalı olarak 3 tane daha ana bilim dalımızı bünyemize eklemiş olduk. Bölümümüz %30 İngilizce olarak eğitim yapmaktadır. Bu nedenle eğitimiz: 1 + 4 yıl şeklindedir. Eğer hazırlık sınıfını direkt geçerseniz; 4 yıllık eğitimden başlayabiliyorsunuz. Bölümümüzün ilk yılındaki eğitimde genel de Yüksek Öğretim Kurumu'nun da belirlemiş olduğu şekilde; ortak derslerimiz mevcut. Bu dersler standart birçok üniversitede, mühendislik eğitimi alan arkadaşlarımızın da görmüş olduğu gibi; matematik 1, fizik 1, matematik 2, fizik 2 gibi derslerdir. Bu dersleri ortak alıyorsunuz. Bunların yanında yine bölüme ait olan; statik, lineer cebir gibi dersler de 1. sınıf ders müfredatında mevcuttur. Genelde bölümümüzde ortak dersler olmasına karşın; teknik resim gibi derslerimizi, dekanlıktan aldığımız izinle beraber bölüm hocalarımıza verdirmek istiyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi bizim Mühendislik Fakültemiz çok büyük bir fakültedir. Bünyesinde 14 tane farklı bölümü içermektedir. Bu sebeple bölümler arasındaki teknik resimlerde farklılıklar olabiliyor. Bunun önüne geçip sadece makine mühendislerinin ilgilendiği, onların özel konularda eğitebilmesi için, bölümümüzde hocalarımız teknik resim dersini de müfredat dahilinde veriyorlar. Bu derslerle genelde öğrenmiş olduğunuz bilgilerinizi, yeniden üniversite seviyesinde tekrar edip; o konularla ilgili biliş seviyesine ulaştıktan sonra 2. sınıfta asıl makine derslerine başlıyorsunuz. 2. sınıftaki derslerimiz; dinamik, termo dinamik, malzeme gibi makinenin temel konularıyla ilgili temel derslerdir. Bu süreçte öğrencilerimiz genellikle 1. sınıfta ortamın yabancılığını çektiği için, belli seviyede derslerden zorlansalar bile, gerçek bölüm dersleriyle 2. sınıfta tanışmış oluyorlar ve dersler yavaş yavaş 2. sınıfta zorlaşmaya başlıyor. 2. sınıf derslerinden de, makine mühendisliği ile ilgili olarak bir temel oluşturduktan sonra 3. sınıfta; makinenin herkesin bildiği zor derslerini veriyoruz. Bunlar; akışkanlar mekaniği, makine elemanları konularını içeren derslerimiz 3. sınıfta başlıyor. Genelde başarı oranları derslerin zorlaşmasıyla beraber belli miktarda düşüyor. Bu yüzden bölümümüze gelen öğrencilere 1. ve 2. sınıfta not ortalamalarını daha yüksek tutmalarını; 3. sınıfta da bu ortalama seviyesinden faydalanmalarını tavsiye ediyoruz. 4. sınıfa geldiğimiz zaman ise tamamen seçmeli derslerden oluşan bir program anlayışında ilerliyoruz. Daha çok İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Makine Mühendisliği Bölümü bu konuda oldukça başarılıdır.Çünkü bizler öğrencileri belirli bir dala yönlendirmiyoruz. Onlara tamamen bir seçmeli dersler havuzu oluşturarak, o seçmeli dersler havuzundan istedikleri dersleri almalarını bekliyoruz. Yani bir öğrenci bölüme geldiği zaman, illa konstrüksiyon alanındaki dersleri alacaksın gibi bir zorlama ile karşılaşmıyor. Bunun yerine öğrenciler hangi seçmeli dersleri almak istiyorsa, hangi konulardan zevk alıyorsa özellikle o dersleri seçebiliyor. Bizim seçmeli dersler havuzumuz da oldukça geniştir. Genellikle her hocamız kendi uzmanlık alanında olan dersle ilgili en az 2'şer ders açarak; öğrencilerimize seçenek oluşturuyor. Bu yüzden seçmeli dersler de de bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlediğine göre bölümümüze yılda 70 öğrenci girebiliyor. Böyle durumlarda zorunlu derslerde sınıf mevcutları 120'leri bulabiliyor. Sınıf mevcutları çok olan zorunlu derslere göre, seçmeli derslerde kontenjanlar daha düşük tutuluyor. Çünkü 4. sınıftaki seçmeli derslerimiz; proje yapma, insanların piyasada karşılaştıkları sorunları çözme ilgili ve aynı zamanda piyasaya dönük konuları barındıran seçmeli dersleri alma şansları bulunuyor. Makine Mühendisliği Bölümümüz'de toplam 7 tane laboratuvarımız bulunuyor. Bunların 1 tanesi bilgisayar laboratuvarıdır. Bilgisayar laboratuvarında örneğin, derslerde görmüş olduğunuz; sayısal analiz, bilgisayar destekli çizim ve tasarım derslerinin uygulamalarını yapabiliyorsunuz. Zaten dersler gruplara ayrılarak, bilgisayar laboratuvarında işleniyor. Bunun dışında diğer bir laboratuvarımız, öğrenci laboratuvarıdır. Bizim bölümümüzde; Makine Laboratuvarı 1 ve Makine Laboratuvarı 2 olmak üzere, 2 tane laboratuvar dersimiz vardır. Biz dersler içinde laboratuvarların olmasından ziyade; derslerle ilgili deneyleri laboratuvar derslerinde yapmayı tercih ediyoruz. Siz bu deneylerde asistan arkadaşlarımızla ve küçük gruplara ayrılarak; her bir deneyi bireysel yapma şansına erişiyorsunuz. Örneğin mukavemet dersinde görmüş olduğunuz; basit eğilme durumu ile ilgili deneyinizi, gerinme ölçer deneyimiz sayesinde yapabiliyorsunuz. Bu sayede derslerde gördüğünüz teorik bilgiler yanı zamanda laboratuvarlarda pratik bilgilere dönüşmüş oluyor. Tabi ki okulda yapacağımız pratik bilgiler sizlere yeterli gelmiyor. Eğer son sınıfta belli projeler kapsamında dersler olarak alırsanız; bunun dışında 5 tane araştırma laboratuvarımız da bulunuyor. Yine 4. sınıf öğrencilerimiz de bitirme projelerini bu laboratuvarlarda yapabiliyorlar. Bunlar da Hava Tüneli, Biyomekanik Laboratuvarı gibi laboratuvarlardır. Bunun dışında bütün öğrencilerimiz; toplamda 3 zorunlu staj yapmaktalar. Çünkü ne yazık ki, burada yaptığımız uygulamalar sizleri piyasaya yeterince hazırlayamıyor. Bu sebeple sizlere 3 tane yapılması zorunlu olan staj yaptırıyoruz. Bu stajlar yaz döneminde; eğitim - öğretim faaliyetleri bittikten sonra yapılıyor. Bu stajlar; atölye, imalat ve işletme stajıdır. Atölye stajı; sizlerin talaşlı ve talaşsız imalat ortamını direkt gördüğünüz, tezgahları tanıma amacıyla yaptınız bir stajdır. İmalat stajı ise, imalat ortamında bir imalatın nasıl yapıldığıyla ilgili fikir edindiğiniz stajınız oluyor. İşletme organizasyon stajımızda ise; bir işletmenin daha çok yönetimsel olarak, nasıl idare edildiğiyle ilgili bilgileri kapsıyor. Bölümümüz öğrencilere ayrıyeten Erasmus imkanı da sunmaktadır. Her dönem 16 öğrencimizi, Erasmus Programı ile, yurt dışına yollayabiliyoruz. Tabi ki Mühendislik Fakültesi'nin bir bölümü olduğumuz için; sadece 3 öğrencimize hibe verebiliyoruz. Ama diğerleri de kendi imkanları ile Erasmus'a katılabiliyorlar. Erasmus için anlaşmalı olduğumuz ülkeler: Almanya, Belçika, Polonya, İsveç ve İspanya'dır. Genelde hibe alan öğrencilerimiz pahalı ülkelere gitmeyi tercih ederken; hibe almayan öğrencilerimiz için de Polonya ayrı bir fırsat olmaktadır. Çünkü bildiğiniz gibi döviz kurlarından dolayı Polonya'da yaşam şartları daha ucuz olduğu için; hibe almayan arkadaşlarımız da burayı tercih ediyorlar.Bölümümüzde Makine ve Teknoloji Kulübü bulunmaktadır. Makine ve Teknoloji Kulübü, her sene düzenli olarak Makine Günleri düzenlemektedir. Makine Günleri'ne bölümümüzden mezun olan arkadaşlarımız ve kurumların İnsan Kaynakları Birimi'nden gelen, çalışmak için yeni arkadaşlar arayan firmalar katılmaktadır. Gelen firmalar hem kendilerini tanıtmakta hem de bu tanıtımlar sırasında mezun olacak arkadaşlarımızdan kendilerine yeni bir havuz oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu sayede öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra da kısa bir süre içinde iş bulma olanaklarına sahip olmakta ya da stajları için kendilerine uygun şirketleri seçme haklarına sahiplerdir. Yine bizim bu kulübümüz bünyesinde aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri de sürdürülmektedir. Bildiğiniz gibi her şey eğitimle ilgili olsa da firmalar öğrencilerin sosyal sorumluluk bünyesinde de çalışmış olmalarını istiyor. Artık işe alımlarda sadece bir işte ne kadar iyi olduğunuz değil; toplumunuza da ne kadar yararlı olduğunuzla ilgi sorular da gelmektedir. Kulübümüz bünyesinde bu faaliyetler de yürütülmektedir. Yine kulübümüz her sene en az 3 tane fabrika gezisi düzenlemektedir. Sizler bizzat fabrika ortamlarında işlerin nasıl yürüdüğünü görerek öğrenme şansına sahip oluyorsunuz. Makine Mühendisliği Bölümü'ne geldiğiniz zaman; genel olarak biz ne iş yapıyoruz, bunlarla ilgili bize bilgi verebilir misiniz gibi sorular soruyorlar. Bu sorularda aslında Makine Mühendisliği, makinenin olduğu her yerdeki işleri yapabilir. En basidinden bir açacağı düşünün; bu bir basit makinedir. Uzay mekiğini düşündüğümüz zaman; kompleks bir makinedir. Belli bir iş alanında bir makine mühendisinin kendini sınırlandırması durumu söz konusu değildir. Makinenin olduğu her yerde, bu konuda araştırma yapan insanlara, bu konuda üretim sağlayacak olan insanlara ihtiyaç vardır. Ama Türkiye'de sektörel olarak, en yoğun faaliyette bulunduğumuz alanı; otomotiv ve enerji sektörü olarak göze çarpmaktadır. Yine otomotiv sektörü kendi başına da tüm yan sanayisiyle, imalatıyla gelişmiştir. Genelde bizim mezunlarımız bu sektörlerde iş bulurken; ayrıyeten farklı alanlarda da iş bulabiliyorlar. Çünkü Makine Mühendisliği Bölümü'müz, sadece belli alanlarda kendinizi geliştirmenizi değil; eğitim süreci boyunca var olan tüm problemleri çözme yönünde bir eğitim anlayışı kazandırmayı amaçlıyor. 4 yıllık eğitimde sadece makineyle ilgili şeyler değil; aynı zamanda bilmediğiniz konularda da şeyler öğrenerek, o konular üzerinde fikir yürütüp, var olan problemleri tanımlayıp, o problemlerin çözümlerini de öğrenmiş oluyorsunuz. Örneğin geçmişte birçok arkadaşımız bankalar tarafından hesap uzmanı olarak da işe alındı.Çünkü bir bankanın hesaplarını ayrıntılı şekilde denetleyerek, bu sektörlerde de iş bulabiliyorlar. Yani sadece bir makine mühendisi dediğiniz zaman, makineyle ilgili alanlar dışında da her alanda iş bulma şansına sahip oluyorlar. Bunun dışında kendinizi akademik olarak geliştirmek isterseniz; bizler gibi üniversitede birer akademisyen olma şansına da sahipsiniz. Bunun için tabi ki seçmeli derslerinizi alırken; piyasada çalışacaksanız buna uygun alanlarda dersleri veya akademisyen olacaksanız yine buna uygun daha teorik dersleri almanız gerekiyor. Konuşmanın başında dav belirttiğim gibi seçmeli dersleri kendinize göre almanız, sizlere bunun gibi avantajları sağlamış oluyor. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Makine Mühendisliği Bölümü, Avcılar Yerleşkesi'nde bulunmaktadır. Avcılar, İstanbul'un merkezi olarak dışında gözükmesine karşın; metrobüsete Avcılar Durağı'na yakın konumda bulunmaktadır. İstanbul dışındaki arkadaşlarımız için söyleyecek olursak, İstanbul'da metrobüse yakın bir yerden, her yere kolaylıkla ulaşım sağlanabilir. Sizler de buraya gelebilmek için direkt metrobüsten indiğiniz zaman, kampüsümüze ulaşım açısından hiçbir zorluk yaşamazsınız. Yine metrobüse bindiğiniz zaman 1 saat içinde, Anadolu Yakası'nda bulunan, Fenerbahçe Stadı'na, Söğütlüçeşme'ye de ulaşabilirsiniz. Yani ulaşım açısından okulumuz merkez konumda gibi gözükmemesine karşın; ulaşım araçları sayesinde ulaşımı oldukça kolay bir noktadadır. Kampüsümüzde yine son zamanlarda öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için; fotokopi, yemek yiyebilecekleri lokanta, kafe gibi her imkan Avcılar Yerleşkesi'nde bulunmaktadır.
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE

İLETİŞİM FORMU

 • Facebook Link
 • Twitter Link
 • VK Link
 • Telegram Link
 • Instagram Link