• Slide 1
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
KURUM VİDEOLARININ FARKLI KİŞİLERCE İZLENME SAYISI 42.154

Rektör AnlatıyorÖnceki Menüye Dön

“Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde nasıl bir eğitim ortamıyla karşılaşırız?” sorusuna cevap verelim. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, her şeyden önce çok kültürlü, çok dilli bir eğitim ortamı sunmakta. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, uluslararası bir üniversite olarak çok sayıda lisans ve lisansüstü öğrenciyi barındıran, çok sayıda uluslararası akademisyeni barındıran ve bunların üzerinden; çok kültürlü, çok dilli, çok yönlü bakışı eğitimin odağına yerleştiren bir yaklaşım benimsemektedir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin eğitim felsefesi “araştırma için eğitim” olarak ifade edilebilir. Araştırma için eğitim, merakı öne çıkarmak, eleştirel düşünmeyi öne çıkarmak, yenilikçi düşünceyi öne çıkarmak anlamına gelir. Sokrates'in ifade ettiği gibi "Eğitim, bir boş kabı doldurmak değil; bir ateş yakmaktır." Tam da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yapmak istediğimiz, bu merak ateşini yakmak, bu yenilikçi arayışı ateşlemek, bugünün, bu statükonun kalıcı olduğunu düşünmeden, yarınların olabileceğini öğrenciye düşündürebilmektir. Bu çerçevede sunduğumuz eğitim ortamı, daha fazla bilgi üretimine odaklanan, öğrenciyi proje bazlı araştırmalara yönelten, dış dünyada üretilen bilgiyi üniversite ile entegre eden, disiplinler arası bakışla bütüncül görebilmeyi sağlayan ve bu yönde bir yaklaşım içerisinde olduğumuz bir eğitim ortamıdır. “Araştırma için eğitim” ile temel amacımız, sadece piyasanın ihtiyaç duyduğu uzmanları yetiştirmek değil, sadece var olan bilgini özümsenmesini sağlamak değil; bir yanıyla var olan kümülatif bilgiyi, birikmiş olan bilgiyi bir donanıma çevirmek, bir yetkinliğe kavuşturmak ama bununla yetinmeyip bunun üzerine de yeni bilgi koyabilmeyi, diğer bir ifade ile bağımsız bir araştırma tasarımı yapabilmeyi, bunu yürütebilmeyi, bunu raporlayabilmeyi ve bunu faydaya dönüştürebilmeyi öğretmektir. Bu bir yanıyla devlete, özel sektör işletmelerine, kamu işletmelerine, sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duyulan bilgi lojistiğini kendi başlarına üretebilmeleri yetkinliğini kazandırabilmektir. Şüphesiz eğitimimiz de bu odakta olabilmekte. Bununla beraber iyi iletişim kurabilme, faziletli ve erdemli bir insan olabilme özelliklerini de eğitimimizin ana felsefesi olarak görmekteyiz. “İyi bir sosyal bilimci kimdir?” sorusuna cevap verdiğimizde; evet, sosyal sorunları kavramsallaştırabilen, bunları araştırmalara konu edebilen, bunu iletişime konu edebilen, ortak bir çabayla hem bilgi üretimine hem çözüme kavuşturabilen; ama bütün bunları yaparken de erdemli olabilen, ilkeli olabilen insandır. Biz de bu doğrultuda bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ve şunu biliyoruz ki bugün bu karmaşık ortamda bunu tek başımıza yapma imkanımız yok. Onun için ekip çalışmasına yatkın, birlikte bir proje mantığıyla bilgi üreten ve bilgiyi yayan, bilgiyi faydaya dönüştüren kişiler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Şuna da inanıyoruz ki, bilgi sadece üniversitelerin 4 duvarı arasında üretilmez; akan sosyal toplum içerisinde bilgi her tarafta üretilmekte. Üniversitede üretilen bilgi kadar dış dünyanın organize ettiği bilgi üretimi de önemlidir. Bunlar bazen sempozyumlarda, panellerde, bazen araştırma projelerinde, bazen politika geliştirmede, çeşitli kurumlarda gerçekleşmekte. Biz bu bilgiyi, üniversite içerisinde ürettiğimiz bilgi kadar önemseyen ve bu bilgileri entegre etmeyi amaçlayan bir yaklaşım içerisindeyiz. Dolayısıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde öğrenci olan kişilerden temel isteğimiz, bir yanıyla üniversitede bilimsel bilgiyi özümsemesi, bunun üretimine katkıda bulunması, diğer yanıyla da üniversitenin dışındaki zengin dünyada üretilen bilgiyi de farklı araçlarla köprüler kurarak üniversite ile entegre etmesi. Eğitim anlayışımızın diğer bir önemli yönü, disiplinler arası bir bakış ortaya koymak. Şüphesiz disiplinler arası bir bakış son derece önemli, uzmanlaşmayı sağlayan, derinlik sağlayan bir yaklaşım. Ancak bunun bütüncül bir yaklaşımdan koparılması durumunda önemli riskler içermekte. Bu çerçevede sosyal bilimlerin disiplin sınırlarını katı tanımlayarak değil; disiplinler arası bir perspektif geliştirerek, çoklu bir bakış sunarak ve disiplinler arası bu ortak bakışın sonucunda ortaya çıkan sosyal olguları farklı boyutlarıyla, çoklu boyutlarıyla görmeyi bir eğitim ve araştırma politikası olarak sunmaktayız. Dolayısıyla bizim bünyemizde eğitim gören kişiler, disiplinler arası geçişkenliği, disiplinler arası çalışmalar yapmayı, disiplinler arası iş birlikleriyle farklı bilgi üretimi sağlamayı burada bir imkan olarak göreceklerdir. Eğitim ortamımızın çok kültürlü, çok dilli olarak bir uluslararası üniversite eğitimi olarak şekilleneceğini belirtmiştim. Bu çerçevede öğrencilerimizin en az %30'unun uluslararası çevrelerden gelmesini hedefliyoruz; akademisyenlerimizin %30'unun uluslararası çevrelerden gelmesini hedefliyoruz ve öğrencilerimizin %50'sinin lisans ve %50'sinin lisansüstü programlardan gelmesini hedefliyoruz. Böylece araştırma odaklı, uluslararası bir üniversite olmayı ortaya koymak istiyoruz. Bu çok dilli ve çok kültürlü ortamda sadece diğer uluslardan gelenleri tanıma fırsatı değil; aynı zamanda diğer uluslardan gelenler ile ortak araştırmalar yapmayı, karşılaştırmalı araştırmalar yapmayı ve Türkiye'nin dışında da saha araştırmaları yapmayı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu sosyal bilimler için olmazsa olmaz. Bizim kendimizi tanıyabilmemiz, başkalarının aynasında kendimizi gördüğümüz ölçüde kendimizi tanıyabileceğimiz anlamına gelir. Diğer bir ifade ile sosyal bilimin, sosyal bilimler bilgisinin kalitesini, kendi bağlamımızın dışındaki bağlamlarla, kendi şartlarımızın dışındaki şartlarla karşılaştırdığımız, onlarla etkileşim içerisinde olduğumuz zaman, çok daha nitelikli bir hale getirebileceğimizi düşünüyoruz. Küreselleşen bu dünyada sosyal bilimleri izole ortamlarda çalışmak, ulusal sınırlarla sınırlı bir şekilde çalışmak şüphesiz eksik bir bakış açısı vermek anlamına gelecektir. Bu çerçevede bizler de bütün ulusları bir araya toplayamayacağımıza göre kendi ortamımızı çok kültürlü, çok dilli yaparak adeta küreselin mikro bir örneğini, mikro bir ortamını oluşturmak amacındayız. Bu çerçevede de sosyal bilimlerle ilgili araştırma yaparken, var olan bilgiyi özümserken ve bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürürken teşvik edici, heyecan verici farklı ortamlar sunmayı hedefliyoruz. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi sizlere merakın teşvik edildiği, araştırma projelerinde yer alabileceğiniz, çok kültürlü, çok dilli, uluslararası bir ortam sunmakta. Bu uluslararası ortam, saf bilimsel araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bilginin özümsenmesi ile sınırlı olmayan, sosyal alanda toplumun her şubesinde üretilen bilgiyi de buraya aktaran ve buradaki bilgiyi de oralara yansıtan zengin bir eğitim ortamıdır. Bu ortama sizleri davet ediyor; bu ortamda bir yetkinlik inşa edebileceğinizi taahhüt ediyoruz.
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE

İLETİŞİM FORMU

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link