• Slide 1
FIRAT ÜNİVERSİTESİfirat.edu.tr
KURUM VİDEOLARININ FARKLI KİŞİLERCE İZLENME SAYISI 1.716.473

Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞÖnceki Menüye Dön

Embed
Fırat Üniversitesi 2005-2015 yılı itibariyle 16 fakültesi, 4 enstitüsü, 2 yüksekokulu, 6 MYO (Meslek Yüksekokulu) Devlet konservatuvarı ve yirmi üç araştırma merkeziyle Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biridir. Yaklaşık kırk sekiz yıla yakındır bir eğitim-öğretim verilmektedir. Fırat Üniversitesi Türkiye’nin yüz seksen dört üniversitesi içerisinde bilimsel skor açısından baktığımızda genellikle birçok alanda ilk on ile ilk yirmi arasında bulunmaktadır. Mühendislik alanında Fırat Üniversitesi Türkiye üniversiteleri içerisinde genellikle ilk on içinde yer almaktadır. Ve yine en son skorlamaları hatırlatacak olursak altıncı sırada mühendislik alanında yer almaktadır. Bunun dışında sağlık alanına bakarsak Türkiye’nin ilk yirmi üniversitesi içerisinde yer almaktadır. Sosyal bilimlerde ilk on iki de yer almaktadır. Veterinerlik alandın da Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biridir. Yüzden fazla öğretim üyesi ile, Türkiye’nin en eski veterinerlik fakültesiyle ve çeşitli uygulama alanlarıyla eğitim vermektedir. Dünyada yaklaşık elli bin civarında üniversite bulunmakta ve Fırat Üniversitesine skorlar açısından baktığımızda ilk bin civarı bir yerde bulunmaktadır. Mühendislik alanlarında ise dünyada bazı mühendisliklerde iki yüz elli bazı mühendisliklerinde ilk beş yüzü içerisinde yer almaktadır. Bütün skorlar açısından baktığımızda hem öğretim üyesi niteliği hem de bilimsel skorları açısından, tercih edilmesi gereken üniversitelerden olduğunu kanıtlıyor. Bir üniversite neden tercih edilir? Üniversite tercih gerekçelerimiz: Üniversitenin bulunduğu fiziki mekanlar, üniversitedeki kampus hayatı ve tabiî ki öğretim üyelerimizin nitelikleri ve son olarak da o üniversitenin bilimsel skorlarıdır. Üniversitemiz şehir merkezindeki yaklaşık altı bin metre kareye ulaşan alanıyla, yeşil alanlarıyla, gerçek bir kampus hayatı sunmaktadır. Ama aynı zamanda konumu itibarıyla bir şehir üniversitesi niteliği taşımaktadır. Hem bir şehir üniversitesi hem bir kampus hayatı sunması öğrencilerimizin tercihlerine etki etmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin barınma sorunu bulunmamaktadır .Hem devlete ait hem de özel sektöre ait bir çok yurt mevcut ve bu yurtların hemen hemen hepsi de, ya üniversitemizin kampüsü içerisinde ya da hemen üniversitemizin kampüsüne bitişik alanlarda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra üniversitemize ulaşım, bizim şehrimizde üniversite öğrencilerine Elazığ Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu da öğrencilerimize sunulan önemli imkanlardan birisidir. Konut kiraları açısından baktığımızda şehrimizde kiralar, diğer büyük şehirlere göre çok daha uygun seviyelerdedir. Öğrenciler bir araya gelip rahatlıkla ev tutabilmektedir. Bu husus da öğrencilerin bizim üniversitemizi tercih etme sebeplerin den birisi olabilir. Kampüste birçok sosyal imkanlarımız var. Geniş spor alanlarıyla, kütüphanesiyle, yapmakta olduğumuz yaşam alanlarıyla öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabileceği alışveriş merkezleriyle (hem üniversitenin içerisinde hem üniversitenin yakınında) ve bunun gibi alanlarla, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Üniversitemizde dünyanın bir çok alanından gelen öğrenciler bulunmaktadır. Şu anda kayıtlı üç yüz civarı böyle öğrenci bulunmaktadır. Ama amacımız bu rakamları 1000’li rakamlara çıkarmaktır. Üniversite tercihlerinde diğer bir etken de öğretim üyesi sayısı ve bunların niteliğidir. Türkiye ‘de bugün itibariyle yüz seksen dört üniversite mevcutsa, bunlardan yeni kurulan bütün üniversitelerdeki öğretim sayısı, bizim sadece bir bölüm ya da fakültemizdeki öğretim üyesi sayımıza ancak denk geliyor. Örnek verecek olursak mesela mühendislik alanında yaklaşık iki yüz ellinin üzerinde öğretim üyesi sayımız mevcut. Bu da üç basamaklı rakamlara tekabül ediyor. Ve hemen hemen her bölümde ortalama otuz civarında öğretim üyemiz bulunmaktadır. (mühendislik alanında). Diğer alanlarda da aynı şekilde öğretim üyesi kapasitemiz fazladır. Bu öğretim üyelerimizin çoğunun yurt dışı deneyimi ya kısa dönemli ya uzun dönemli ya lisansta ya da yüksek lisansta ya da doktora aşamasında belli bir dönemde ya da tümünü yurt dışında tamamlamıştır. Çoğu da uluslar arası anlamda çok üst düzeyde eğitimini tamamlamış hocalarımızdır. Onlar bu deneyimlerini öğrencilerimize sunmaktalar. Öğrencilerimizin tercih sebeplerinden biri de, üniversitemizin alt yapı sorunumuzun tamamen giderilmiş ve öğrenciye yönelik uygulama laboratuvarlarımız, mühendislik alanında olsun sağılık alanında olsun sosyal alanda olsun, tamamen alt yapımız hazırlanmıştır. Diğer bir tercih sebebimiz özellikle mühendislik alanında bir tekno kentimizin olması, üniversite-san ile işbirliğimizin olması, ve oradaki sanayicilerimiz tekno kentteki kuruluşlarla, öğrencilerimiz yakın ilişki içinde olması, ve bir çok öğretim üyemizin hem sanayi de hem de tekno kentte ya danışmanlık ya da kendi firmalarının olması ve öğrencilerimizin stajlarını kolaylıkla bu alanlarda yapabilmeleri… bütün bunlar üniversitemizin tercih edilme sebepleri arasında gösterilebilinir. Bu açıdan baktığımızda ister yurt içi ister yurt dışından gelen öğrencilerimiz de hem uygulamada hem pratikte hem de teorik olarak güzel bir eğitim almalarını sağlıyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde Fırat Üniversitesini tercih edenlerin pişman olmayacaklarını düşünüyorum. Üniversitemiz içinde maddi imkanı yetersiz olan öğrencilerimize, devlet burslarının yanı sıra özel sektörün de bursları mevcuttur. Bunları da imkanlarımız elverdiği sürece öğrencilerimize sağlamaya çalışıyoruz. Öğrenci yurtlarının da kampus içerisinde olması sayesinde öğrenciler hem akşam hem öğle yemeklerini kolaylıkla ve çok ucuz fiyata alabiliyor. Hatta imkanı olmayan bütün öğrencilerimize biz karşılıksız yemek bursu imkanı sunabiliyoruz. Bunun da öğrenciler için bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Amacımız öğlencilerimizin hem yaşam kalitesini hem de eğitim kalitesini yükseltmeye yöneliktir. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Geçen sürede de hep bunu sağlamaya çalıştık. Üçüncü yılımızı yaşıyoruz ve öğrenci sayımız kırk bin civarına ulaştı. Bu süre zarfında on bin civarı bir öğrenci artışı söz konusu oldu. Üniversite içinde on altı fakülteyle hizmet veriyoruz ve bu fakülteler içinde bir çok ilk gerçekleştiriyoruz. Özellikle yeni bölümler açıyoruz ve bu bölümler pratik hayatta karşılığı olan bölümlerdir. Bu bölümlerden mezun olan öğrencilerimiz kolaylıkla hem kamudaki hem de özel sektördeki iş imkanlarından rahatça faydalanabiliyorlar. Üniversitemizde öğrencilerimize girişimcilik eğitimini de veriyoruz ve bu aldıkları eğitimler sayesinde bir çok öğrencimiz girişimci olabiliyor. Mesela tekno girişimde Türkiye’de Bilim sanayi bakanlığına, TÜBİTAK’a(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) en çok tekno girişim projesi veren üniversitelerden birincisiyiz. Yani en çok lisans, lisansüstü öğrencilerinin verdiği projeler bizim üniversitemizden sunuluyor. Ve bir çok alanda TÜBİTAK(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ve benzer kuruluşlarda öğrencilerimizin projeleri derece almaktadır. Hemen hemen her yıl ilk üç derecelerini paylaşıyoruz. Bu açıdan baktığımızda da öğrencilerimizin ne kadar güzel bir eğitim aldığının bir kanıtı olarak görüyorum. Sevgili öğrencilerimizin özellikle üniversitemizde eğitim almalarını bekliyoruz. Üniversitemizi tercih etmelerini bekliyoruz. Tercih ettiklerinde görecekler ki şehrimiz güvenlik açısından baktığımızda Türkiye’nin belki en güvenli şehirlerinden biri. Hatta ilk üçü sayarsanız Elazığ bulandan biridir. Yine Elazığ halkının özellikle dışarıdan gelen öğrencilere karşı gösterdiği misafirperverliği gelip burada yaşamaya başlayan öğrencilerimiz fark edeceklerdir. Hatta bunu görünce şehrimizde ayrılmak dahi istemiyorlar. Bu da halkın ilgisinin bir göstergesi olarak fark ediliyor. Bizi tercih eden öğrencilimizin şunu da düşünmesi gerekir. Bizim burada başarılı öğrencilere hem çift diplomam verme imkanlarımız hem de uluslar arası bir çok üniversiteyle işbirliğimizin olması ayrı bir avantajdır. Zaten bilindiği üzerine Erasmus uygulamasını en fazla kullanan ve uygulayan üniversitelerden biriyiz. Mevlana programı çerçevesinde de Erasmus programı kapsamının dışında olan ülkelerle de işbirliği içerisindeyiz. Bu Erasmus, Mevlana, Farabi programlarıyla öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız hem kendileri gidip dışarıda eğitim alıp ya da vermekte, hem de yurt dışında bize gelenler bu programlardan faydalanabilmekteler. Bu programları da en güzel kullanan üniversitelerden biriyiz. Bu açıdan da örnek verecek olursak Batı ülkelerinden Erasmus programıyla tereddütle gelen bir iki öğrencinin arkasından bu sayının gittikçe artması, bunun da başarılı bir şekilde uyguladığımızın bir kanıtı olarak görüyorum. Yani öğrencilerimize yurt dışı imkanları sunuyoruz. Hem üniversite imkanlarımızla hem de üniversite dışı imkanlarımızla. Yurt dışında eğitim almış Arapça İngilizce eğitim veren öğretim elemanlarımızın özellikle mühendislik bölümünde olsun ilahiyat bölümünde olsun, sağlık bölümlerinde olsun, çeşitli bölümlerimizde görevalıyorlar. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Bu vesileyle öğrencilerimiz Fırat Üniversitesine bekliyoruz. Fırat Üniversitesi Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biridir. Tercih yapacak öğrencilerin mutlaka bizi web sayfamızı incelemelerini istiyorum. Eğitim alacakları hocaların niteliklerini incelemelerini istiyorum. Öğrencilerin üniversitemizi tercih etmelerini bekliyorum. Herkese bu program aracılığıyla saygılar sunuyorum.
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE

İLETİŞİM FORMU

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link