• Slide 1
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ29mayis.edu.tr
KURUM VİDEOLARININ FARKLI KİŞİLERCE İZLENME SAYISI 910.383

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu -Kuramer Müdürü - Kur'An Araştırmaları Merkezi (KURAMER)Önceki Menüye Dön

Embed
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Kur-an Araştırmaları Merkezi. Üniversite içerisinde akademik bir program çerçevesinde Kur-an araştırmaları yapan bir merkez. Bütçesi bağımsız, çalışma sistemi özgün bir programa dayanıyor. Ancak üniversite içerisinde bir merkez. Kur-an'ı Kerim araştırmaları merkezi dini ilimlerin, islami ilimlerin, tevsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, dinler tarihi, din sosyolojisi, din psikolojisi gibi dini ilimlerin ve din bilimlerinin Kur-an'da ilişki içerisinde ele alınmasını amaçlayan, bu alanda özgün çalışmalara destek vermeyi hedefleyen, burslar ve ödüller veren önemli bir merkez. Ülkemizde de bilindiği gibi Kur-an'ı Kerim eksenli, Kur-an'ı Kerim merkezli çalışmaların sayısı oldukça az durumdadır. Hele ki akademik düzeyde ve uluslararası ölçekte çalışmalar yok denecek kadar az durumdadır. Durum bu halde olunca biz Kur-an'ı Kerim'i konu alan, Kur-an'ı Kerim'i merkez alan, Kur-an'ı Kerim'de ilişkiyi önceleyen dini araştırmalara, bilimsel çalışmalara ağırlık vermeyi ve bunları öna çıkarmayı hedefledik. Öncelikli olarak Kur-an Araştırmaları Merkezinde "KURAMER" Kur-an alanında, Kur-an'ı Kerim araştırma alanlarında ciddi bir literatür oluşturduk. Doğuda, batıda, tüm İslam ve dünyanın her köşesinde Kur-an'ı Kerim ile ilgili ciddi bir araştırma olduğunda dijital ve fiziki ortamda biz onları burada bulundurmaktayız. Daha sonra bu alanlarda Kur-an'ı Kerim'in tarihi, Kur-an'ı Kerim'in dinler ile ilişkisi, kültür ile ilişkisi, arap coğrafyası ile ilişkisi, peygamber efendimizin hayatı ile ilişkisi, Kur-an'ı Kerim'in yazılım tarihi dahil bir çok alanda Kur-an'ı Kerim'i anlamaya, Kur-an'ı Kerim etrafında araştırma yapmaya ağırlık verdik. Şu anda ilahiyat fakültelerimizin doksan ila yüz civarında akademik personeli hocalarımız alanının uzmanları büyük bir projenin parçası olarak Kur-an araştırmaları gerçekleştirmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında burslarımız bulunmaktadır. Kim, yükseklisans ve doktora alanında Kur-an'ı Kerim ile ilişkili bir tez alır ve bu alanda ilerlemek isterse en büyük destekçisi bizler olacağız. Istiyoruz ki Kur-an'ı Kerim araştırmaları alanında Kur-an'ı Kerim'i merkeze alan, Kur-an'ı Kerim ile ilişkiyi önceleyen dini ilimler konusunda araştırma yapan, uluslararası düzeyde araştırma yapan, dil bilen, ibranice, yunanca, latince ve batı dillerini, arapçayı, farsçayı bilen araştırmacılar yetişsin ve uluslararası ölçekte yayınlar yapsın ve araştırmalar gerçekleştirsin ve bizde bu konuda ona destek olalım. Bu amaçla Kur-an Araştırmaları Merkezi kuruldu ve bu merkezi takiben önümüzde ki dönemlerde hadis araştırmaları merkezi, siyer araştırmaları merkezi gibi araştırma merkezlerine ihtiyaç vardır. Değerli gençler, üniversite demek araştırma demektir. Üniversite demek araştırma merkezleri demektir ve bir üniversitesi iyi akademisyen, iyi araştırmacı yetiştiriyor ise o zaman o üniversitenin bilimsel kalitesinden ve düzeyinden söz edebiliriz. Bu itibar ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde yer alan Kur-an Araştırmaları Merkezi hem akademik çalışma yapacak gençlerimiz için önemli bir imkan sunacak hem yurt dışında Kur-an araştırmaları alanında ilerlemek isteyenlere destek verecek hem de dünyada bu alanda gerçekleştirilmiş çalışmaları sizin ayağına getirecek, bilgisayar ortamında size bilgi verecek ve bunlar üzerinde sizlere çalışma, fikir yürütme, analiz yapma sonuçlar çıkarma imkanı sunacaktır. Değerli gençler, Kur-an Araştırmaları Merkezi sadece bir fikrin, bir düşüncenin öne çıkması için değil Kur-an'ı Kerim alanında kimin hangi konuda akademik çalışması var ise ne gibi bir birikimi var ise onu meydana getirmesi ve ortaya koyması, kamu oyuna paylaşması için kurulmuş bir merkezdir. Mümkün olduğu kadar aynı alanda bakılmış farklı bakış açılarını, farklı çalışmaları ve özgün çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. İstiyoruz ki insanımız, İslam medeniyetinin bugünkü varisleri kendi kitapları Kur-an'ı Kerim'i en iyi şekilde anlasınlar, anlatsınlar. Onun tarihi, onun geçmişi, onun muhtevası, onun kurduğu medeniyet üzerine bir tefekkür ve bir tasavvur geliştirsinler ve bu özgün çalışmalarını dünya akademisi ve dünya bilim ortamı ile buluştursunlar. Bu amaçla da biz Kur-an Araştırmaları Merkezi olarak literatüre önem veriyoruz. Doğuda ve batıda yapılmış olan tüm literatürü burada toplamaya ve sizin hizmetinize sunmaya çalışıyoruz. Kur-an araştırmaları alanında destek veriyoruz. Kim, bu alanda en iyi araştırmayı yapmak istiyor ise uluslararası bir düzeyde araştırmacı olmak istiyor ise onun yanında destekçisi olarak bizler varız. Toplumumuzun Kur-an'ı Kerim'in muhtevası ile buluşmasına ihtiyacı var. Gerçekten toplumumuz Kur-an'ı Kerim'e büyük hürmet göstermektedir. Onu okuduğu zaman göz yaşı döküyor, duygulanıyor ama Kur-an'ın muhtevasını anlamaya, Kur-an'ın getirdiği mesajı iletmeye ve onu hayatımızın bir parçası kılmaya hepimizin ihtiyacı vardır. Böyle olunca biz Kur-an'ı Kerim'in ne dediği ile ne demek istediği ile Kur-an'ın muhtevası ile yakından ilgilenmek, onu analiz etmek ve onun üzerinde araştırmalar yapmak zorundayız. Batıda Kur-an araştırmaları çok ileri düzeydedir. Özellikle musaf tarihi hakkında Kur-an'ı Kerim'in önce ki kutsal kitaplar ile ilişkisi, gönderildiği ortam ile ilişkisi, kültür tarihi ile ilişkisi konusunda çok ciddi yayınlar yapılıyor. Malesef hem ülkemizde hemde İslam ülkelerinde bu çalışmalara denk düşen, bunlara karşılık olarak gösterebileceğimiz ciddi düzeyde olan çalışmaların sayısı çok az miktardadır. Istiyoruz ki gençlerimiz bu alanda ve Kur-an alanında da uluslararası düzeyde araştırmalar gerçekleştirsinler. Batıda yapılmış olan bu çalışmalar ile boy ölçüşebilecek çalışmalar yapsınlar, onlara mukavale etsinler, onları değerlendirmeye alsınlar. Böyle olduğu zaman biz uluslararası standartlarda, akademik ölçülerde Kur-an araştırmaları ve tezler yapılmasını önemsiyoruz. Bu araştırmalara ve tezlere destek veriyoruz. Bu alanda ayırmış olduğumuz doktora bursları ile kim bu alanda doktora yapmak istiyor ise bizden destek görecektir. Kur-an araştırmaları alanında yapılmış yayınlara ödüller veriyoruz. Istiyoruz ki ülkemiz insanı, akademik camiya Kur-an'ın içeriğine akademik bir yaklaşım ile özgürce ve özgün bir çalışma olarak daha çok eğilim göstersin daha çok hizmet etsin. Değerli gençler iyi araştırmacı akademik ortamda yetişir. Fikirlerin baskı altında olmadığı, özgün çalışmaların öncelikli olduğu akademik ortam araştırmacı için son derece elzemdir. Kütüphane ortamı son derece elzemdir. Istanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde bulunan zengin kütüphane imkanları Kur-an Araştırmaları Merkezinin toparladığı Kur-an araştırmaları literatürü ve kütüphanesi Kur-an araştırması için son derece önemli bir şarttır. Bu bir ön şarttır ve bu şart üniversitesi bünyesinde, KURAMER bünyesinde yeterince vardır. Birde, düzenli aralıklarda çalıştaylar yapıyoruz. Kur-an'ı Kerim ile ilgili çeşitli konularda çalıştaylar düzenliyoruz ve bu çalıştaylarda bilim insanları, akademisyenler gelerek farklı görüşleri tartışma konusu haline getirerek fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bu da akademik camiya için araştırmacı yetiştirmek adına son derece önemli bir husustur. Iyi bir lisans eğitiminde sonra belkide en önemli şey yükseklisans ve doktora yapacak olan öğrencilere bu alanda destek vermektir. Kur-an Araştırmaları Merkezi olarak bizler her yıl sekiz bursu Kur-an araştırmaları alanında akademik çalışma yapacak olanlara ayırdık. Her yıl sekiz gencimize yurt içinde ve yurt dışında Kur-an alanında yapacakları araştırma için onlara burs veriyoruz. Istiyoruz ki İngiltere, Almanya, Japonya, Suudi Arabistan, Pakistan, Arjantin gibi ülkelerde ve dünyanın neresinde olursa olsun iyi bir çalışma gerçekleştirsin, o ülkelerde yapılan Kur-an araştırmaları ile ilgilensin ve Kur-an'ın muhtevası Kur-an ile alakalı yapılmış bir araştırmayı akademik camiya ile buluştursun. Bu amaçla da akademik ortam, akademik çalışmalar, akademik destek bir araştırmacı için son derece önemlidir. Böyle olduğu içinde bizler bu çalıştayın ve çalıştayların kitap halinde düzenlenmesini önemsiyoruz. Bugüne kadar çıkarılmış olan bazı yayınlarımız çıktı ve bundan sonra her yıl Kur-an'ı Kerim ile ilgili bir monografi, bir kaç monografi çıkacak ve Kur-an'ı anlama adına her dönem bir adım daha atmış olacağız. Üniversitelerin bulunduğu şehir, şehirin kültür ortamı ve üniversitelerin akademik ortamı son derece önemlidir. Iyi bir araştırmacı ancak iyi bir akademik ortamda yetişir. Böyle olduğu içindir ki İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencileri, üniversite bünyesinde büyük bir İSAM kütüphanesi olduğu için son derece şanslıdırlar. ISAM kütüphanesi mübala etmiyorum, orta doğunun belkide en iyi İslami ilimler ihtisas kütüphanesidir. Kur-an Araştırmaları Merkezi, İSAM kütüphanesi ile entegre olarak çalışmakta ve ayrıca kendi bünyesinde Kur-an alanında yapılmış bütün literatürü toplama gibi bir iddiayı da taşımaktadır. Bugüne kadar otuz bin civarında dijital Kur-an ile ilgili kitap ve bir o kadar da makaleyi bünyemizde toplamış bulunuyoruz. Bu alanda araştırma yapacak olanlar için önemli bir kaynak olarak görüyoruz. Bunlar olmadan doğuda, batıda, geçmişte, günümüzde bu alanda neler yapıldığını bilmeden yeni bir adım atmak ve özgün bir çalışma yapmak son derece zordur. Bilgi öncekilerin üzerine yeni şeyler eklemek ile gelişir ve anlam kazanır. Bizler geçmiş mirası en iyi şekilde değerlendirmek ve günümüzde ne yapmak istediğimizi iyi düşünmemiz ve buna göre karar vermemiz gerekmektedir. Müslümanların bir gözü, aklının bir kısmı, himmetinin, gayretinin bir kısmı geçmiş mirası anlamakta olmalı, diğeri de bugün ne olduğunu, ne olacağını, müslümanlara ne gibi ödevler düştüğünü, bugün Kur-an'ı Kerim'i nasıl anlamamız gerektiği olmalıdır. Hem geçmiş ile irtibatı sürdürmek hemde bugünün ihtiyaçlarını, şartlarını, ve ortamını görmek buna görede bilgi üretmek zorundayız. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencileri için hem geçmişi hem de bugünü anlama adına büyük bir şans bulunmaktadır. Üniversitemiz ve Kur-an Araştırmaları Merkezimiz, İstanbul Üsküdar ve Bağlarbaşı gibi önemli kültür merkezlerimizde yer almaktadır. Üniversiteye entegre İSAM ile çalışmak araştırmacılar için son derece büyük imkandır. Bu literatür imkanı çok önemli bir kaynak ve önemli bir ortamdır. Ancak böyle ortamlarda iyi araştırmacılar yetişebilir. Tabi bu bir başlangıçtır, akademik çalışma uzun soluklu bir iştir. Bazen bu araştırmalara bir ömür yetmiyor. Keşke bugünkü imkanlar bizim öğrencilik zamanlarımızda da olsaydı. Biz gençlik yıllarımızda bir kitabı temin edebilmek için altı ay kadar beklerdik. Ama bugün bilgisayar ekranını açtığımızda bir kaç dakika ve saniye içerisinde geçmişte, günümüzde hangi kitap var ise ona ulaşabiliyoruz. Yeter ki zaman ayıralım, düşünelim, kafa yoralım ve bu bilgiler üzerine birşeyler üretme azminde bulunalım.
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE

İLETİŞİM FORMU

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link