• Slide 1
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ29mayis.edu.tr
KURUM VİDEOLARININ FARKLI KİŞİLERCE İZLENME SAYISI 911.472

Prof. Dr. Işın Bengi Öner - Çeviribilim Bölümü Önceki Menüye Dön

Embed
Ben Profesör Doktor Işın Bengü Öner, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Çeviri Bölümü Başkanıyım. Programımızda 2 lisans, 1 yüksek lisans ve 1 doktora programı var. Günümüzde çok dilli, çok kültürlü iletişim uzmanlarına duyulan ilgi ve ihtiyaç çığ gibi büyüyor; devletler arası, bireyler arası, şirketler arası, kurumlar arası iletişim ağları çoğalıyor; zenginleşiyor. Böyle bir ortamda doğal olarak teknolojiye de çok büyük bir iş düşüyor. Bazı durumlarda teknoloji oluşan bu gereksinimlere yanıt veriyor bazı durumlarda ise teknoloji doğrudan gereksinim yaratıyor. Tabii ki çevirmen de böyle bir ortam içerisinde sürekli farklılaşıyor; tanımıyla, yaptığı işlerle, görevleriyle. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi içinde bulunduğumuz ortamda gereksinimlere yanıt vermek üzere lisans programı, yüksek lisans programı ve doktora programı ile eğitimine başladı. Lisans programı Arapça ve İngilizce olmak üzere 2 ayrı dil çiftinde yapılıyor ancak amaç orada yine aynı yani içinde bulunduğumuz ortamda gereksinimlere yanıt verebilmek için belli yetileri öğrencilerde geliştirmeyi amaçlıyoruz. Programımızın alt yapısı modüler: bu modüller içerisinde en başta tabii ki Dil ve Kültür Modülü geliyor. Dil ve Kültür Modülü içerisinde bir yandan öğrencilerin ana dilleri olan Türkçelerini geliştirmeye çalışıyoruz. İngilizce Çeviribilim Programındaki öğrenciler Arapça ya da Almanca dillerinden birini seçiyorlar ve 4 yıl boyunca eğitimlerini alıyorlar. İngilizce dışında bir başka dil çiftinde de çeviri yapabilecek seviyeye geliyorlar. Arapça Çeviribilim Programındaki öğrenciler ise Arapçanın yanı sıra İngilizce alıyorlar. İngilizce bilerek geldiler ise onlarda Almanca dersleriyle yine çeviri yapabilecek düzeye geliyorlar. Dil ve kültür yetisi dışında öğrencilerimize Entelektüel Altyapı dediğimiz bir başka modülde farklı birimlerden dersler sunuyoruz. Siyaset Bilimi, Tarih, Felsefe, Türk Dili Edebiyatı, Ekonomi gibi birimlerden dersler alıyorlar. Bu dersler öğrencilerin alt yapılarını oluşturmakta çok yararlı oluyor ki bu çevirmenler için olmazsa olmaz bir oluşum. Bunların dışında öğrenciler doğrudan uygulamalı çeviri dersleri alıyorlar; kendi çeviri yetilerini geliştirmek için. Bir grup ders tamamen yazılı çeviriye yönelik diğer grup ders ise yazılı çeviriye yöneliktir. Teknolojik yetilerini geliştirmek için ise Teknoloji modülümüz var. Bu Teknoloji Modülünün 4 yıl içerisinde çok çeşitli teknoloji derslerini alarak günümüz gereksinimleri doğrultusunda ve oluşan, yetiştirilen yenilikler doğrultusunda öğrenimlerini laboratuvarlarımızda sürdürüyorlar. Metin Yetisi Geliştirme ve Araştırma Yetisi Geliştirme derslerimiz var. Yüksek Lisans ve Doktora yapmak isteyen öğrenciler için Kuram Modülümüz var. Bu modülde: Tarihsel Çeviri Araştırmaları, Kuramlar üzerine araştırma, Meta Çeviri Bilim diyebileceğimiz alanlarda araştırmalar yapılıyor. Bu şekilde araştırmacı olmak isteyen öğrenciler de bir yol açılmış oluyor. Bizim lisans programımız: Üniversitenin genel yaklaşımı doğrultusunda çift ana dal ve yan dal programlarına da açık. Bölümümüzde diğer programlardan gelen öğrenciler çift ana dal ya da yan dal yapabiliyorlar. Aynı şekilde kendi bölüm öğrencilerimizi de teşvik ediyoruz, başka bölümden ders almaları; çift ana dal , yan dal yapmaları için. Bu sayede, Çevirmen için gerekli olan uzmanlık alanlarını öğrenciler çift ana dal ve yan dal ile tamamlamış oluyorlar; bizden başka bölüme gidenler ya da başka bölümlerden gelenler de kendi bölümlerindeki oluşturmakta oldukları uzmanlıklarının üstüne çeviri yetisi geliştirebiliyorlar. Bu şekilde bizim çeviri için istediğimiz ortam gelişmiş oluyor. Lisans programımızı kabaca bu şekilde özetleyebilirim. Yüksek Lisans ve Doktora Programımızı da az önce sözünü ettiğim gibi Çeviribilim Bölümünden mezun olan arkadaşlarımıza, gençlerimize ya da başka bölümlerden gelen araştırmacılara programlarımızı sunuyoruz. Bu Programları daha çok araştırmacı yetiştirmek için sunuyoruz. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler için iş imkanları çok fazla. Kendini bu alana veren, severek ilgilen ve olup bitenlerin de dünyada farkında olan küreselleşen bu yapı içerisinde dünyada çeviriye duyulan gereksinimin boyutlarının farkında olan öğrencilerimizin ülkemizde yada dış ülkelerde pek çok uluslararası kurumda, çeviri şirketlerinde çalışma imkanları var. Bölümümüzle ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz web sitemizde bulabilirsiniz.
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE

İLETİŞİM FORMU

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link