• Slide 1
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİcag.edu.tr
KURUM VİDEOLARININ FARKLI KİŞİLERCE İZLENME SAYISI 430.686

Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Önceki Menüye Dön

Merhaba, Dr. Şirvan KALSIN ben. Çağ Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesiyim. Sizlere Çağ Üniversitesi’nden söz etmek istiyorum. Merkezimiz 2017 yılında kuruldu, kuruluş aşamasında beş alt birim açıldı. Bunlar Türk lehçeleri ve ağızları birimi, Türk edebiyatı araştırmaları birimi, halk kültürü araştırmaları birimi, Türk tarihi ve Türk sanat araştırmaları birimi idi. Merkezimizin amacı Türk lehçeleri ve ağızları, Türk edebiyatı, Türk tarihi, Türk sanatı ve halk kültürü alanlarında araştırma ve çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmektir. Bu amaç çerçevesinde yapacaklarımız öncelikle ilgili alan ve konularda yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ve araştırıcılarla iş birliği yapmak. Araştırma ve araştırıcıları desteklemek, ortak projeler planlamak ve yürütmek. Araştırma alanları ve bunlarla ilgili konularda çeşitli düzeylerde kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum ve benzerlerini düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak. Türk kültürünün temel dinamiklerini, çağın gereklerine göre yeniden yorumlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, eğitim ve öğretim faaliyeti önceliklerimiz arasında. Çünkü bilindiği üzere Türk dil ve kültürü ile ilgili 7. Yüzyıldan itibaren tanınmaktadır. Tarihsel süreçte, farklı Türk kavimleri farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yaşamışlardır. Dolayısıyla oralarda varlıklarını göstermişlerdir. Bu çok önemli verilerin değerlendirilmesi, Türkoloji ve Türk kültürü açısından oldukça önemli. Bunun önemli bir kısmı, araştırıcılarla değerlendirilmiş. Ancak halen değerlendirilmemiş olan veya çağa göre yeniden değerlendirilmesi gereken çok kıymetli malzemeler mevcut. Dil ve kültür varlığı, etkileşim içinde bulunduğu diğer kültürler ve etkileşimin seyri, bilimsel yöntem ve disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirip evrensel değerler çerçevesinde bilim dünyasına sunmayı biz Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak temel düstur edindik. Dolayısıyla Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrenciler bu artı değerle bir farkındalık yaratacaklardır.
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE

İLETİŞİM FORMU

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link