• Slide 1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİatauni.edu.tr
KURUM VİDEOLARININ FARKLI KİŞİLERCE İZLENME SAYISI 605.073

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon BirimiÖnceki Menüye Dön

Embed
Doçent Doktor Atilla KESKİN. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörüyüm. Aynı zamanda Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesiyim. Eylül 2016'dan itibaren, koordinatörlük görevini yürütmekteyim. Ve bu süre içerisinde birimimizde önemli yapısal değişimler gerçekleştirilmiştir ve birim yeniden yapılandırılmıştır. Birimimiz 2001 yılından günümüze faaliyetlerini yürütmektedir. Ve her geçen gün etkinliğini artırmaktadır. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, üniversitemizde yürütülen ArGe politikalarının belli stratejiler çerçevesinde yönlendirilmesi ve bu politikaların geliştirilmesi görevini üstlenmektedir. Tüm birim, akademik birimlerde yürütülmekte olan projelerin koordinesi, yürütülmesi, fonlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve bunların stratejik politikalarımıza etkileri bu birim tarafından izlenmektedir. Üniversitemizde araştırma faaliyetleri tek merkezde, koordinatörlüğümüzde toplanmış durumdadır. Aynı zamanda eğitim faaliyetlerine de destek vermekteyiz. Öğrencilerimizin proje fikirleri ve fikirlerinin hayata geçmesinde önemli katkılar vermekteyiz. Birimimizde yürütülen 18 farklı tipte proje bulunmaktadır. Bunların bütçeleri, 6 bin liradan başlayıp, 300 bin liraya kadar gitmektedir. Özellikle, lisans ve lisans üstü öğrencilerimize yönelik olarak önemli projeleri hayata geçirmiş durumdayız. Bunlardan lisans öğrencilerimizi ilgilendiren proje türümüz, lisans katılımlı öğrenci projeleridir. Burada amaç, öğrencilerimizin proje mantığını, proje kültürünü kavraması ve çalışmalarını projeli olarak yapabilmesini sağlamaktır. Lisans üstü eğitime geçiş noktasında da proje kültürü gelişmiş olarak lisans üstü çalışmalarına başlamasını istemekteyiz. Bu nedenle öğrencilerimizin çeşitli fikirlerini hayata geçirmelerinde bütçeleri düşük de olsa, birtakım katkılar yapmaktayız ve projelere destek vermekteyiz. Ayrıca, lisans üstü öğrencilerimize yönelik çok yoğun bir desteğimiz bulunmakta, 5 farklı türde lisans üstü öğrencilerimizi destekliyoruz. Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik, tıpta uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık olmak üzere 5 farklı proje türüyle öğrencilerimizin projelerini fonluyoruz ve bunların mevzuata uygun şekilde yürümesini sağlıyoruz. Birimimizin temel amacı, sayın rektörümüzün başkanlığında oluşturulmuş olan birim kurulu tarafından üretilen ve geliştirilen ArGe politikalarının stratejik olarak uygulanmasını sağlamaktır. Koordinatörlüğümüz bu görevi üstlenmiştir ve tek merkezden yönetmektedir. Özellikle, sayın rektörümüzün göreve geldikten sonra öğrencilere yönelik öğrenci aktiviteleri ve öğrencilerinin bilimsel projelerinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi açısından yoğun desteklerini görmekteyiz ve bu yönde bizlere ciddi talimatları var. Mutlaka öğrencilerin lisans düzeyinde ve lisans üstü düzeyde de projelerinin desteklenmesini ve bu desteğin de giderek artırılmasını istemektedir. Biz de bu doğrultuda desteklerimizi her geçen gün çeşitlendiriyoruz, geliştiriyoruz ve geliştirmeye de devam edeceğiz. Öğrencilerin de birimimize çok yakından ilgi duyduğunu ve buradaki fon kaynaklarını kullanmakta çok istekli olduklarını görüyoruz ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Çalışmak, üretmek isteyen tüm öğrencilerimize koordinatörlüğümüz sonuna kadar açık. Burada çeşitli panel odalarımız var. Değerlendirme, proje değerlendirmelerini oldukça şeffaf bir şekilde ve görünür bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Önemli projeler üretildiğini de görüyoruz ve bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Projelerde beklentimiz, proje çıktılarından beklentimiz ve daha doğrusu öğrencilerden beklentimiz bilime katkı yapmaları, bu katkıları yaygınlaştırmaları ve bu katkıların transferini de sağlayacak noktaya gelmeleri. Araştırmalarımızda beklentimiz toplumsal katkı, son noktadan beklentimiz toplumsal katkıdır. Yaptığımız çalışmaların mutlaka üniversite dışındaki sektörlere de dokunmasını istiyoruz. Ve ekonomiye, sosyal hayata ve kültürel yapıya katkısı olmasını bekliyoruz. Öğrencilerimizi de, araştırmacılarımızı da bu yönde yönlendiriyoruz ve bütün desteklerimiz bu strateji üzerine kurulmuş durumda. Belki, bu çalışmaları yapan öğrencilerimizle görüştüğünüzde sizler de fark edeceksiniz. Öğrencilerimiz her türlü çalışmalarında laboratuvar imkanlarına önemli ölçüde sahiptirler. Üniversitemizin 300 milyon liralık bir ArGe altyapısı bulunmaktadır. Çok sayıda laboratuvarları öğrenciye ve araştırmacılara ayrı olmak üzere, öğretim üyelerimize ayrı olmak üzere çok sayıda laboratuvarları vardır ve araştırma için gerekli altyapı sağlanmış durumdadır. Ayrıca, 2 farlı proje tipimiz de araştırma destek projesi ve güdümlü araştırma projeleriyle bu laboratuvarlarımızı sürdürülebilir kılmak için sürekli çalışmaktayız ve bu yönde projeler geliştirmekteyiz. Sanıyorum, bunların önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok ciddi etkileri olacaktır. Öğrencilerimizin üniversiteyi tercih etmelerinde BAP (Bilimsel Araştırma Projesi) Koordinasyon birimi ve onun yürüttüğü politikalar önemli bir etkendir. Ve bu etkinin her geçen gün arttığını görmek bizi yönetim olarak çok mutlu etmektedir. Dolayısıyla, öğrencilerimizin özellikle ArGe potansiyeli olabilecek, orijinal fikirler üretebilecek ve hayallerindeki düşüncelerini gerçeğe pratiğe aktarabilecekleri ortamı sağlayacak çalışmaları yapmak bizim birinci görevimiz ve öğrencilerimiz de bunların farkında çoğu zaman. Öğrencilerin, Atatürk Üniversitesi'ni tercih nedenleri sorulduğunda en önemli etkenlerden birisinin üniversitenin araştırma alt yapısının güçlü olması ve bunun koordineli bir şekilde öğrencilere de yansıtılması olarak söylendiğini biliyoruz. Atatürk Üniversitesi kendisini tercih edecek tüm öğrencilere kapılarını sonuna kadar açmış durumdadır. Bu, araştırma alt yapısından ve eğitim imkanlarından faydalanmak istiyor iseniz, Atatürk Üniversitesi sizleri beklemektedir. BAP Koordinasyon birimi yaklaşık 9 aydır önemli bir yapılanmayı gerçekleştirmektedir. Ve bu çalışmanın şu anda son aşamasındadır. Nedir, bu çalışma? BAP Koordinasyon birimi artık Atatürk Üniversitesindeki ArGe politikalarını tek merkezden şeffaf ve görünür bir şekilde yönetecek alt yapıyı kurmuş durumdadır. Alt yapımız 4 yazılım üzerine kuruludur. Şu anda BAP Koordinasyon biriminde proje süreç yönetimi, akademik performans ve yönetim sistemi, diğer projelerin yönetim sistemi ve akademik teşvik yönetim sistemi olmak üzere 4 farklı yazılımla stratejik politikalarımızı yürütmekteyiz. Bu yazılımlar yürüttüğümüz faaliyetlerin adil, şeffaf ve her an denetime hazır bir yapıda olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle kaynaklarımızın dağıtılmasında son derece şeffaf ve hesap verebilir bir yapıyı kurmuş durumdayız. Buradan da öğrencilerimize bunun müjdesini vermek isterim. Kurumsal yapıya kavuşmuş birimimiz Atatürk Üniversitesi'nde araştırma alt yapısından faydalanmak isteyen ve eğitimde bu araştırmaların yansıtılmış şekilleriyle daha etkin bir eğitim almak isteyen öğrencilerimize Atatürk Üniversitemizin kapıları ve birimimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Proje fikri olan, projelerini hayata geçirmek isteyen, öğrendiklerini sosyal hayata, piyasaya yansıtmak isteyen tüm öğrencilerimizi Atatürk Üniversitesi'ne bekliyoruz.
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE

İLETİŞİM FORMU

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link