• Slide 1
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİcankaya.edu.tr
KURUM VİDEOLARININ FARKLI KİŞİLERCE İZLENME SAYISI 374.470

Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Önceki Menüye Dön

İsmim Tankut Aslantaş. Çankaya Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi müdürü olarak görev yapıyorum. Öncelikle teknoloji transferi ve teknoloji transfer ofisi tanımlarından başlayalım. Teknoloji transferi üniversitenin içerisindeki bilginin sanayiye ya da sanayi içerisindeki tecrübenin deneyimin üniversite aracılığıyla ticarileşmesine yönelik faaliyetlerde bulunma sürecini tanımlar. Bu faaliyetleri yürüten, üniversitelerde kurulmuş birimler de teknoloji transfer ofisleridir. 2017 yılına girdiğimizde hemen hemen artık her üniversitenin teknoloji transfer ofisi bulunmaktadır. Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 2013 yılında kurulmuştur. 2015 yılı itibariyle TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 1513 proje desteğini alarak 5+5 yıl boyunca desteklenmeye hak kazanmıştır. Üniversite öğrencileri özellikle 3. sınıftan itibaren aldıkları girişimcilik dersleri ile sertifika alabilme şanslarına sahiptirler. Bu sertifikalar KOSGEB üzerinden girişimcilik sertifika programı ile desteklenirse alınmış olan sertifikalarla birlikte KOSGEB'in girişimcilik destek programına başvurulup kendi iş fikirlerini şirketleşerek hayata geçirmeleri de söz konusudur. 2017 yılında ilk defa düzenlediğimiz bir yapıdan da bahsetmekte fayda var: Hızlandırıcı programı düzenliyoruz. Uzun ismi Girişim Hızlandırma Programıdır. Bizim verdiğimiz ismiyle BeeJet hızlandırma programı. Firmalarımızı mentörlerimizle eşleştirilerek iş fikirlerinin olgunlaştırılması, alacakları belli başlı eğitimlerle bu iş fikirlerine katkılar sağlanması hedeflenmektedir. Yatırımcı sunumuna hazır bir şekilde çıkmaları sağlanmaktadır. Bu yılı itibariyle, 29 Kasım tarihinde BeeJet hızlandırma programının “demo day” dediğimiz yatırımcı sunumu gerçekleşecektir. Başarılı olan girişimcileri, ücretsiz işlik tahsisi, proje yönetimi desteği ve fikri mülkiyet hakları desteğinden faydalandıracağız. Seneye 2018 yılından başlamak üzere, başarılı olan girişimcilerimizi Amerika'ya gönderip orada yatırımcı sunumunu gerçekleştirme ve iş fikirlerini sunarak firmalarına yatırım bulmalarını sağlayacağız. Bu bizler için bir süreç. 2013'te başladığımızda belli başlı faaliyetler yürütülüyordu. Her yıl üzerine katarak, özellikle girişimcilik ve yenilikçilik alanında faaliyetlerimize hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bunu ölçebileceğimiz mekanizma olarak TÜBİTAK’ın her yıl yayınladığı girişimcilik ve yenilikçilik endeksi sıralaması mevcuttur. Sadece ilk elliye giren üniversiteleri açıklar TÜBİTAK her yıl. Geçen yılın en son yayınlanan verilerine göre Çankaya Üniversitesi 18. sırada yer almaktadır.

Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında hocalarımızın yürüttüğü ve bir şekilde dahil olduğu 2017 rakamlarında 12 tane projemiz bulunmakta. Bu bizim için de önemli bir rakam. 12 projenin içerisine ağırlıklı olarak sanayiye yönelik projeler ve akademik danışmanlık projeleri yer almaktadır. Hocalarımızın araştırma desteklerine yönelik yaptığı başvurular da yine 2017 sayısında 23 tür. Başarılı örneklerimiz var bu konuda, daha öncesinde uygulanmış ve uygulamaya yeni başladığımız projelerimiz. Özellikle girişimcilik alanından bakacak olursak, bizim belli başlı iş birliklerimiz söz konusu. Polatlı Organize Sanayi Bölgesi ve Polatlı Ticaret Odası ile geliştirdiğimiz kadın girişimciliği destekleme programımız mevcut. 2017 itibariyle tamamlanmış bir projedir. Bu proje ile Polatlı'da bulunan kadın girişimcilere girişimcilik alanında belli eğitimler aldırarak ücretsiz bir şekilde kendi işliklerini kurmalarını, belediyenin gösterdiği alanlarda da ticari faaliyetlerine başlamalarını sağlamış bulunmaktayız. Bunun haricinde yine üniversite-sanayi işbirliğine önemli bir örnek verecek olursak: İnovasyon odaklı mentörlük projesi. Bu Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin geçen yıl ilk defa açmış olduğu bir programdı. Üniversitemizden iki adet proje, sanayiye yönelik inovasyon mentörlüğü kapsamında desteklendi. Optima Mühendislik ile ortak yürüttüğümüz bir projemiz ise Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde iyi örnek uygulamalarından seçilmiş bulunmakta. 2018 yılı içerisinde de üniversitemizin, yine bu InoSuit (İnovasyon Odaklı Mentörlük) projesinde iki adet yürütülmeye yeni başlanan projesi de bulunmaktadır. Girişimcilik alanında yapılan çalışmalarımızda 2017 rakamlarını baz alarak kuluçka merkezimizde yer alan Çankaya Üniversitesi mezunu firma sayısı yirmi dokuzdur. Halihazırda Çankaya Üniversitesi'nde öğrenci bulunup ön kuluçka merkezimizde işlik sahibi olan, ön kuluçka merkezimizde yer alan öğrenci sayımız ise dörttür. Bu projeler genel hatlarıyla bilgi iletişim teknolojileri, makina imalat sanayi, otomotiv sektörü ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren firma ya da girişimcilerin projeleridir. Biz bunları destekliyoruz, desteklemeye devam ediyoruz.

Yeni geçmiş olan ve öğrencileri ilgilendiren bir proje de Avrupa Birliği, IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) belli kurumlarla ortaklı şekilde çağrılar yayınlamaktadır. Yakın zamanda çağrısı yayınlanan rekabetçi sektörler programına biz Ostim Teknopark, Atılım Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi ile birlikte bir başvuru gerçekleştirdik. Ortak kullanım atölyesi kurulması üzerine bir başvuru idi. Avrupa Birliği tarafından kabul edildi ve yaklaşık 5 milyon euro'luk bir proje desteği aldı bu iş fikri. Bununla birlikte, 2021’e kadar bizim şirketleşen girişimcilerimizi, bu ortak kullanım atölyesi üzerinden, kendi prototiplerini geliştirmelerine ve iş fikirlerine çalışma ortamı sağlamalarına yönelik bir proje. Bu da bizim girişimcilik ekosistemimizdeki yerimizi sağlamlaştırılması, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve kuluçka merkezindeki firmalarımızın daha etkin destek almalarını sağlamaya yönelik bir program. Bu anlamda, geçtiğine çok da mutlu olduk. Girişimcilerimiz 2021 yılı itibariyle aktif bir şekilde bu merkezden yararlanabilecek. Bizim önceliğimiz Ar-Ge ve inovasyona yönelik iş fikirlerini desteklemektir. Sosyal inovasyon alanında bir iş fikri var ise kendisini ilgili programlara yönlendirip girişimcilik desteği alma fırsatı da tanıyoruz. Zaten KOSGEB girişimcilik programı da ağırlıklı olarak sosyal inovasyon ya da ticarileşmeye yönelik iş fikirlerini desteklemeye olanak sağlıyor. Fakat teknoloji transfer ofislerinin ana misyonu ve araştırma-geliştirmeye ve inovasyona yönelik iş fikirlerini desteklemektir. Biz öğrencilerimizin hangi alanda olursa olsun iş fikirlerini ilgili finansman kaynağına ya da ilgili eğitim programına yönlendirerek desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Üniversite tercihi yaparken belli başlı sıralamalar var. Bu sıralamalara öğrencilerin dikkat etmesi gerekiyor. Hem araştırma çıktıları hem öğrencilerin yaşam kalitesini belirleme hem şehirlerin durumunu belirleme noktasında belli başlı kriterler var. Teknoloji transfer ofisi ve Ar-Ge projeleri ile alakalı bu sıralama az önce de belirttiğim gibi, girişimcilik ve yenilikçilik endeksidir. Üniversite tercihini yaparken, Çankaya Üniversitesi'ni tercih ederken bu listedeki sıralamaya lütfen göz atsınlar. Üniversitelerin bu gelişimlerini de izlemeye yönelik bir imkan söz konusu. Önceki yıllar ve mevcut yılın rakamlarına bakarak üniversitedeki gelişmeleri ve ilerlemeleri puan bazında da görebilme şansına sahipler. Bu daha etkin ve verimli bir tercih yapmalarına olanak sağlayacaktır.
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE

İLETİŞİM FORMU

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link