• Fuar Slide

Hacı Bayram Veli Araştırmaları EnstitüsüÖnceki Menüye Dön

İsmim Şamil Öçal. 2015 yılından itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde çalışıyorum. 1 yıl önce Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü'ne müdür olarak atandım. Halen bu görevimi sürdürüyorum. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü esasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi kurulurken oluşturulan 5 enstitüden biri olarak kuruldu. Bu kuruluş 2013 yılında gerçekleşti. Bizim üniversitemiz malum, araştırmaya yönelik bir üniversite olduğu için; Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü de temelde bu 5 araştırma enstitüsünden birisidir. Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü'nde şu anda biri İngilizce olmak üzere toplam 3 alanda yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Şimdi üniversiteler esasında sadece lisans eğitimi değil; yüksek lisans eğitimi de veren kurumlar. Bizim üniversitemizin farkı ise araştırmaya odaklanmış olması, disiplinler arası çalışmaya odaklanmış olmasıdır. Üniversitemizde bu anlamda 5 tane enstitü bulunmaktadır. Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü de esasında dini ilimler alanında özgün çalışmalar, araştırmalar yapmak ve elbette yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütmek için kurulmuştur. Dolayısıyla dini ilimlere odaklanması açısından daha özgün, daha bağımsız olan bir enstitüye ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz. Bizim Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitümüzde temelde 3 program var. Bu 3 programın ikisinde doktora çalışmaları, birinde İngilizce yüksek lisans, çalışmaları olmak üzere her üçünde de lisansüstü çalışmalar yürütülmektedir. Lisansüstü çalışmalarının devam ettiği; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Ekonomisi ve Finansı Programları olmak üzere 3 alanda yüksek lisans ve doktora çalışmalarımız, araştırmalarımız devam etmektedir. Esasında enstitümüz yeni diyebileceğimiz bir kuruluş geçmişine sahiptir. Neticede öğrenci almamızın 1 yıllık bir geçmişi vardır. O yüzden enstitümüzü gelişimini, teşkilatlanmasını çok kısa sürede tamamlayan bir enstitü olarak görebiliriz. Üniversitelerdeki enstitüler temelde fakültelere bağlı olarak faaliyet gösterirler; bağımsız kadrolar da vardır elbette. Biz de Dini İlimler Fakültesi'ndeki hepsi birbirinden değerli, kendi alanlarında uzman, önemli araştırmalar yapmış, önemli çalışmalara imza atmış akademisyenlerimiz ile birlikte, Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü'ndeki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Aynı şekilde bu akademisyenlerimizin çok çeşitli alanlarda açmış oldukları dersler var. Bu derslerin hepsi akademisyenlerin kendi araştırma alanları ile alakalı derslerdir. Her yıl müfredatımız yenilenmektedir. Bazı derslerimiz devam ederken, akademisyenlerimiz kendi çalışma alanlarındaki yeni dersleri de sunmaktadırlar. Üniversitemiz çeşitli ülkelerdeki birçok uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlarla ortaklık çalışmaları başlatmıştır. Bunlardan bir kısmı neticeye ulaşmış, bir kısmı ile de anlaşma çalışmaları devam etmektedir. Enstitümüz de bu çerçevede, bu tip anlaşmaların bünyesine kendisini dahil ederek bu çalışmalara katılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda elbette birçok enstitümüz birçok ülke ile görüşme yapacaktır. Bu ülkelerdeki üniversiteler ile anlaşmalar yapacağız; bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şimdilik şunu söyleyebilirim: Neticede uluslararasılaşmaya çalışan bir üniversite olarak birçok öğrencinin enstitümüzde eğitim-öğretim görmek istediğini söyleyebiliriz. Bu bakımdan biz uluslararası öğrencilere yıl boyu müracaat hakkı tanıdık. Yani her zaman üniversitemizde eğitim görmek üzere yüksek lisans ve doktora yapmak üzere uluslararası öğrenciler başvurabilirler. Şartları üniversitemizin sayfalarında mevcut. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışmalarımız devam ediyor. Ancak İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü’nün özel sektör kurumlarıyla iş birliği içerisinde, onlarla görüşmeler yaparak programını sürdürdüğünü söyleyebilirim. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği bir takım kriterler var. Bu kriterleri kendimiz ne kadar farklılaştırabilirsek, özellikle nitelik açısından üniversitemizin hedeflediği niteliklere ulaşabilmek için ne kadar farklılaştırabilirsek onu yapıyoruz. Öğrenciler Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanını almak, belli bir dil puanına sahip olmak durumundadır. Onun dışında, müracaatlar arasında kendimiz de öğrencilerin niteliklerine bakarak, belli bir sınav yaparak kendimize ait kriterleri getirip buraya öğrenci almaya çalışıyoruz. Elbette, enstitümüzde şu anda üç programda daha önce ifade ettiğim gibi yüksek lisans doktora çalışmalarımız devam etmekte. Önümüzdeki yıl İslam Tarihi ve Medeniyeti adında, disiplinler arası bir program açmayı planlıyoruz. Daha sonraki dönemlerde de üniversitemizin yeni olması sebebiyle, akademisyenlerimiz üniversiteye geldikçe, farklı alanlarda, farklı disiplinlerde yeni programlar açma çalışmalarımız devam edecek. Lisansını tamamlayan tüm alanlardaki öğrencilerimizden özellikle İslami ilimler alanında, ilahiyat alanında, lisans eğitimi almış olan öğrencilerimizi üniversitemizde yüksek lisans yapmak üzere, doktora yapmak üzere davet ediyorum. Çünkü üniversitemiz bir araştırma üniversitesi. Fakültemiz de aynı şekilde bir araştırma fakültesi olacak. Disiplinler arası çalışmayı ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. İslami ilimlerin her alanında, dini ilimlerin her alanında önemli çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Bu yüzden kendilerini bu alanlarda yetiştirmek isteyen öğrencilerimizi üniversitemize davet ediyoruz.
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE

İLETİŞİM FORMU

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link