• Slide 1

Rektör AnlatıyorÖnceki Menüye Dön

Öğretim elemanlarımıza, akademik kadromuza baktığımız zaman yaklaşık 700'e yakın öğretim elemanımız var. Bunun 400'e yakını öğretim üyeleri, profesörler, doçentler ve doktor öğretim üyeleridir. Akademik kadromuz hem sayı olarak hem de nitelik olarak gerçekten yetkin ve yeterli. Akademisyenlerimiz, araştırma çalışmaları da dahil olmak üzere yaptıkları, ürettikleri süreçler içerisine lisans öğrencilerimizi de dahil etme konusunda son derece cömert davranmaktalar. Dolayısıyla "Bizim farklılıklarımız nelerdir?" sorusuna cevap olacak şekilde biz öğrencilerimize, öğrencilik yaşamları sırasında gerçek yaşamı tanımalarını sağlayacak her türlü ortamı üniversitemiz içerisinde sunmaya gayret ediyoruz. Hiç kuşkusuz bu üniversite için öncelikli hedefimiz, öğrenci odaklı, öğrenme temelli, öğrenim kazanımlarını esas alan bir eğitim anlayışı. Bu anlayış bize neleri getiriyor, neleri sunuyor? Öğrencilerimizin burada geçirdikleri süre içerisinde, interaktif bir öğrenme ortamında, 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını ve buradan bu şekilde ayrılmalarını önemsiyoruz. Bu yüzden de programları sırasında onlara özellikle alanlarına özgü bilgi ve becerileri kazandırmaya çalışırken buna ilave olarak birtakım jenerik becerileri de kazandırmayı hedefliyoruz. Disiplinler arası çalışma, ekip çalışması, problem çözme yetenekleri, kendilerini sözlü ve yazılı olarak daha iyi şekilde ifade edebilme yeteneği, ikinci yabancı dil becerisi gibi birtakım becerileri bu 21. yüzyıl becerileri arasında sayabilmemiz mümkün. Bunları kazandırabilmek üzere neler yapıyoruz,? Seçmeli ders havuzumuz ile öğrencilerimize tüm bu saydığım hususları kazandırabilecek, tüm bu becerileri kazandırabilecek zenginlikte ve yeterlilikte bir seçmeli ders alma imkanı sunma gayreti içerisindeyiz. 2007-2008 yıllarından bu yana devam eden, sürdürebilirliği olan 3-4 tane öğrenci projemiz var: Güneş Arabası Takımı, Hidrojen Yakıtlı Araç Projesi, insansız hava araçları ve insansız hava araçlarına yönelik projelerimiz. Her bir projemiz, öğrencilerimizin yaklaşık 25-30 kişi çalıştığı, uzun yıllar boyunca sürdürebilirliğini sağlamış olan, rüştünü ispat etmiş olan projelerimiz arasında yer alıyor. Bu projeler içerisinde yaklaşık 10 yıllık, 11 yıllık, 12 yıllık süreç içerisinde ve sürekli değişen ekipler ile birlikte hem yurt içerisinde hem de yurt dışındaki yarışmalara katılmış, yapılabilirliklerini ispat etmiş öğrenci projelerimiz bulunmaktadır. Gerçekten onlarla da gurur duyuyoruz.
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE

İLETİŞİM FORMU

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link