• Slide 1

Çevre Mühendisliği BölümüÖnceki Menüye Dön

 • SAY

  4 Yıl

 • Mühendislik Fakültesi

  2018 : 276000
  2019 : 0

  2018 : 253.909
  2019 : 0.000

  70

 • Mühendislik Fakültesi

  KKTC Uyruklu

  2018 : 0
  2019 : 0

  2018 : 0.000
  2019 : 0.000

  1

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi’nde yer almaktadır. Bölümün kuruluş amacı, çevre mühendisliği ve ilgili alanlarında yetkin, çevre problemlerini tanımlayabilen, çözümleyebilen, profesyonel ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde, kamuda, ulusal ve uluslararası şirketlerde, araştırma geliştirme ve karar verici pozisyonlarda görev alabilecek çevre mühendisleri yetiştirmektir. 4 yıllık eğitim sürecinde öğrencilere, genel mühendislik dersleri, çevre mühendisliğine yönelik kimya ve mikrobiyoloji dersleri, akışkanlar mekaniği ve hidrolik tabanlı dersler, Su ve Atık Su Arıtımı, Hava Kirliliği, Katı atık Yönetimi, Tehlikeli Atık Yönetimi, Havza Yönetimi ve Modellemeye yönelik dersleri verilmektedir. Öğrencilerin edindiği teorik bilgiyi uygulama alanlarında kullanmasına olanak sağlamak amacıyla bölümde Çevre Kimyası Laboratuvarı, Temel İşlemler ve Süreçler Laboratuvarı, Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı, Hava Kirliliği Laboratuvarı, Katı Atık Laboratuvarı, İleri Su/Atıksu Arıtım Laboratuvarı ve Su Kalitesi ve Monitorlanması Laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümün lisans öğrencileri mezun olmadan 50 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. Öğrenciler Erasmus Plus programından da yararlanmakta, yaz stajı için yurt dışındaki kurum/kuruluşlara da gidebilmektedirler. Zengin bir laboratuvar alt yapısına sahipv olan bölümümüzde öğrencilerimiz mezuniyet projeleri kapsamında deneysel çalışmalar gerçekleştirebilmektedirler. Öğrencilerin mezuniyet projelerini bir lisans tezi formatında eğitimlerinin son bir senesinde tamamlamaları beklenmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler edindikleri bilgi ve tecrübeler ile özel sektörde yer alan orta ve büyük ölçekli endüstriyel tesisler ve fabrikalarda, üniversitelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Orman ve Su İşleri Bakanlığında, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinde, Devlet Su İşlerinde, il ve ilçe belediyelerinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda, akredite laboratuvarlarda, çevre danışmanlık firmalarında, iş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık veren firmalarda ve katı atık yönetim ve bertaraf tesislerinde çalışma olanaklarına sahiptirler. Ayrıca bölümümüz mezunları, kendileri de mühendislik büroları açarak, danışmanlık, arıtma, vb. alanlarda kendi işlerini de yapabilmektedirler.
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE

İLETİŞİM FORMU

 • Facebook Link
 • Twitter Link
 • VK Link
 • Telegram Link
 • Instagram Link