• Slide 1

Matematik BölümüÖnceki Menüye Dön

 • SAY

  4 Yıl

 • Fen Fakültesi

  2018 : 244000
  2019 : 248982

  2018 : 263.280
  2019 : 275.981

  80

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü yeniden yapılandırılan Fen Fakültesi bünyesinde 1993 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Matematik Bölümü’nde, matematiğin temel alanları olan analiz, cebir, geometri, topoloji, uygulamalı matematik ve matematik eğitimi gibi alanlarda eğitim, öğretim ve araştırmalar yapılmaktadır. Bölüm öğrencilerinin, üniversitenin çeşitli birimlerinde açılan işletme, iktisat derslerini ve sosyal içerikli dersleri seçimlik ders olarak alabilme olanağı vardır. Bu sayede öğrenciler, alan bilgisi yanında genel kültürlerini genişletme olanağına da sahiptirler. Ayrıca, başarılı öğrencilerin ikinci ana dal ve yan dal yapabilme olanakları da vardır. Bu program çalışma alanının her türlü pratik ve teorik yönlerini kapsamayı hedefler. Öğrencileri düşünme, sorgulama ve sentez yapma becerileri ile donatmayı hedefleyen bölüm bu kapsamda, öğrencilerin matematiğin güçlü sezgi ve yaratıcılık ile keskin mantık ve tutarlı bir muhakeme sentezi olduğunu anlamalarına olanak sağlamayı amaçlar. Matematik Bölümü’nden mezun olabilmek için öğrencinin asgari 240 Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Matematik Bölümü mezunlarından, pedagojik formasyon sertifikasına sahip olanlar resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, mezunlar çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda, bankalarda; bilgisayarcı, araştırmacı, planlamacı gibi görevlerde çalışabilmektedirler. Başarılı mezunların üniversitelerde araştırma görevlisi olma, yurt dışında lisansüstü öğrenim görme olanakları da vardır.
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE

İLETİŞİM FORMU

 • Facebook Link
 • Twitter Link
 • VK Link
 • Telegram Link
 • Instagram Link