KURUMA AİT FARKLI VİDEOLARIN FARKLI KİŞİLER TARAFINDAN İZLENME SAYISI 516.466

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Embed
Sevgili gençler, merhaba. Bendeniz Dinler Tarihi Doçenti Salime Leyla Gürkan. Sizlere İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi lisans programı hakkında, ayrıca Felsefe ve Din Bilimleri dersleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Fakültemiz lisans ve lisansüstü seviyelerde programlara sahiptir. Fakültemizin sunduğu lisans programı, Türkiye'deki standart İlahiyat programına eşdeğer bir programdır. Bunun altını çizmek isterim. Bu programın içeriği üç ana bölüme ait derslerden oluşmaktadır. Bu bölümler, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatlarıdır. Sekiz yarı yıllık lisans programı içerisinde, Temel İslam Bilimleri dersleri, toplam müfredatın kredi bazında `lık kısmını, Felsefe ve Din Bilimleri dersleri %lik kısmını, İslam Tarihi ve Sanatları dersleri ise lik kısmını kapsamaktadır. Bu dağılımdan da anlaşılacağı üzere ve Türkiye genelindeki İlahiyat müfredatına paralel olarak, fakültemizin ağırlık eksenini de temel olarak, İslam Bilimleri sahası ve bu sahaya ait dersler oluşturmaktadır. Nitekim öğrencilerimiz klasik Arapça kaynakları kolaylıkla kullanabilecek ve derslerin bir kısmını Arapça olarak görebilecek şekilde, ciddi bir Arapça Hazırlık Programı’na tabi tutulmaktadır. Bu, fakültemizin önemli artılarından biridir. Bununla birlikte fakültemiz, sadece Temel İslam Bilimleri sahasında değil, aynı zamanda Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları sahalarında da iddialı ve idealist bir fakültedir.
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü özelinde konuşacak olursam, bölüm genelinde Felsefe grubu dersleri ile Din Bilimi grubu dersleri olarak nitelendirdiğimiz, iki temel gruba ait dersler yer almaktadır. Zorunlu dersler kaleminden Mantık, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi derslerini sayabiliriz. Zorunlu derslere ilaveten bölümümüz ayrıca öğrencilerimizin akademik, mesleki ve entelektüel ihtiyaçlarını ve ilgilerini de dikkate alacak şekilde, zengin içerikli bir seçmeli ders programına sahiptir. Mesela Sosyal Değişim ve Din, Günümüz Batı Dünyasında Müslümanlar, Günümüz İslam Dünyasında Dinî Hareketler, İslam Bilim Tarihi, İslam Düşüncesi Tarihi, Mukayeseli Kutsal Metin Tetkikleri mevcut seçmeli ders paketinde yer alan derslerimizden bazılarıdır. Ayrıca AGEP diye isimlendirdiğimiz, Akademik Gelişim Programı kapsamında, arzu eden öğrencilerimiz, üniversitemizin İngilizce Hazırlık Programı’nı yürüten yetkin bir akademik kadro eşliğinde, haftada sekiz saatlik İngilizce ders alabilmekte; yine saha ile ilgili atölye veya okuma grupları tarzında oluşturulmuş takviye derslere ve seminerlere katılabilmekte ve bu seminerlerden istifade edebilmektedir. Yine altını çizmek isterim ki, bölümümüz gerek tam veya yarın zamanlı akademik kadro, gerekse ders içeriği bakımından her sene zenginleşip gelişen bir bölümdür.
Bu genel açıklamaların ardından fakülte olarak hedeflerimiz ve beklentilerimizle ilgili de bir iki şey söylemek isterim. Din olgusu temelde ezeli hakikati ifade etse de, din aynı zamanda değişim ve dinamizm içerisinde kendini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla dini insandan ve toplumdan, değişimden ve dinamizmden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Bu sebeple din üzerine eğitim, insanın ve toplumun beklentilerini, problemlerini ve ihtiyaçlarını da dikkate almak durumundadır. Bunun için de biz fakülte olarak Temel İslam Bilimleri eğitimini, Felsefe ve Din Bilimleri donanımı ile güçlendirip zenginleştirmenin gereğine ve önemine inanıyoruz. Nitekim İslam Bilim geleneği kendi tarihi kesitleri içerisinde hem konu hem metodoloji olarak, felsefi ilim birikiminden istifade etmiştir daima. Aynı şekilde günümüz insanının fikrî ve manevi gelişimine katkıda bulunmak, karşılaştığı dinî meselelere çözüm üretmek için, geleneğin ve insanlığın ortak ilmî ve fikrî birikiminin, Felsefe ve Din Bilimleri’nin de dikkate alınması gerekmektedir. Kanaatimce bir diğer gereklilik de bizlerin bu sahaya kendi özgün katkımızı yapabilmemizdir. Biz fakülte olarak bu bilince sahip olan gençlerimizi aramızda görmekten ve hedeflerimizi birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyacağız.

Doç. Dr. Salime Leyla Gürkan
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE