• Slide 1
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİmanas.edu.kg
KURUM VİDEOLARININ FARKLI KİŞİLERCE İZLENME SAYISI 472.008

Prof. Dr. Hayati Beşirli - Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri EnstitüsüÖnceki Menüye Dön

Embed
Prof. Dr. Hayati Beşirli. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ayı zamanda Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekilli olarak görev yapmaktayım. İçinde yaşadığımız dönemi tanımlayan kavramlar içinde en güzelli küreselleşmeye ilişkin kavram ve bu da zaman ve mekandaki daralmayı ifade etmekte ve bununla beraber bu daralmanın en önemli sebebi olarak da bilgi ve güç ilişkisini ortaya koymakta. Enstitümüzde bu kapsamda kendine misyon olarak her iki ülkenin; Kırgızistan ve Türkiye’nin bilim adamı ihtiyacını karşılamak ve bu alanda evrensel bilimle donatılmış genç bilim adamları yetiştirmeyi misyon olarak edinmiş bir enstitü. Bu kapsamda Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde toplam 30 programımız var. 30 programımızda yüksek lisans ve doktora yürütmekteyiz ve bu 30 programımızda yaklaşık olarak 300 öğrenciye sahibiz. Bu 300 öğrenci bizim genç bilim adamı dediğimiz daha sonraki dönemlerde bilim dünyasına katılacak donanıma sahip bireylerden oluşmakta ve bu bizi çok mutlu etmekte. Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından bir tanesi insan kaynağının kullanımı sorunu olarak karşımıza çıkar. Bu anlamda da Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi enstitüleri gelişen bu iki ülkenin insan kaynağını sağlamak ve insan kaynağını güçlendirmek amacını kendine görev edinmiş bir enstitü olarak belirmektedir. Enstitü bu görevini yerine getirmek için her iki ülkeden ve diğer ülkelerden insan kaynağıyla beslenmekte ve bu insan kaynağını modern bilgiyle donatmayı amaç edinmektedir. Üniversitenin insan kaynağındaki çeşitlilik ve bu anlamda; bilim insanlarındaki çeşitlilik, enstitünün akademik üretimine de yansımakta ve bu kapsamda önemli çalışmalar enstitü tarafından gerçekleştirilmektedir.
Üniversitemizin yerleşik bulunduğu Bişkek ve Kırgızistan’ın Türk tarihi içindeki yeri bilindiğinde enstitümüzün önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Çünkü biz bu kapsamda, sosyal bilimler alanında genç bilim adamlarının bilgiye erişimini kolaylaştıran bir noktadayız ki bu bilgi, bizim için en önemli olan bilgilerden bir tanesi; yerel bilgidir. Çünkü bu coğrafya Türk tarihinin başlangıcından itibaren bizim için önem arz eden bir coğrafyadır. Bu coğrafya farklı Türk lehçelerinin aynı zamanda konuşulduğu bir coğrafyadır; yani bu anlamda gerek Tarih Anabilim Dalında, gerek Türkoloji Anabilim Dalında veya Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dalında çalışan genç bilim adamları için bölge oldukça çekim merkezi haline gelebilmektedir. Bunla beraber sanat, tarih alanındaki genç bilim adamları bölgedeki Türk eserlerine ilişkin, tarihi Türk kentlerine ilişkin birçok çalışmayı, kazıyı bu coğrafyada gerçekleştirebilmektedir. Bunla beraber üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü yaptığı yatırımlarla ve ortaya koyduğu geniş imkânlara sahip laboratuvarlarla bölgede bilgi üretim sürecinde önemli bir öncü konumundadır. Bu bilimsel üretimlere de yansımakta her dönem enstitümüzden genç bilim adamları gerek uluslararası endekslerde gerekse ulusal taranan endekslerde birçok yayını ortaya koyabilmektedir. Türkiye’deki birçok üniversiteyle ikili ilişkileri kurmuş olan enstitümüz Mevlana Programıyla öğrenci kabul eden ve Erasmus Programıyla yurtdışına öğrenci gönderen enstitümüz siz genç bilim insanlarını burada ağırlamaktan mutluluk duyar.
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE

İLETİŞİM FORMU

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link