• Slide 1
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİcag.edu.tr
KURUM VİDEOLARININ FARKLI KİŞİLERCE İZLENME SAYISI 430.014

Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Önceki Menüye Dön

Ben Prof. Dr. Esat ARSLAN. Uluslararası ilişkiler öğretim üyesiyim. Bütün dünya üniversitelerinde olduğu gibi üniversitemizde de bölgesel güvenlik çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Esasen bölgemizin konumu itibariyle Doğu Akdeniz’e en yakın bölgede bulunmak bize görev olarak zaten bunu dikte ettirmektedir. Aslında yönetmelikle belli olan ve rektörlüğümüze belli olan bu merkezin amacı şudur: Ülkemizin güvenliğiyle ilgili belli bölgelerde gelişmeleri hukuksal, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden incelemek ve bu doğrultuda bilgi platformu oluşturmaktır. Söz konusu bölgelerle ilişkilerin gelişmesine örnek olarak özellikle üniversitemizin çatısı altında disiplinler arası bir yaklaşımla bilimsel uygulamalar ve araştırmalar yapmaktır. Merkezin faaliyet alanlarına baktığımız şunlar ön plana çıkar: Merkez 24 saat esasında göre bütün dünyadaki gelişmeleri incelemekte, haber ve bilgileri kullanılabilir bilgi haline getirmektedir. Bu amaçla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaptığımızı hemen belirtmek isterim. Yakın bölgemizde bulunan Suriye, Lübnan ve Ürdün’daki bütün gelişmeler bizi doğrudan ilgilendirdiği gibi Irak da bizi ilgilendirir. Güvenlik sözcüğü ile bütünleştirdiğimiz için bunu stratejik bir merkez olarak algılamamak gerekir. Her ne kadar merkezin faaliyet alanı doğrudan doğruya güvenlik çalışmaları dikte ettirse de, bunlar daha çok savaş sonrası –özellikle bölgemizdeki- durumun nasıl olacağını bir perspektif olarak incelemektedir. Bu bağlamda merkezin yönetim organları bir müdür, bir yönetim kurulu ve danışma kurulu bulunmaktadır. Ayrıca barışçıl faaliyetlerini, bahsettiğim gibi, öylesine bir perspektif üzerinde çalışmaktadır ki, sadece güvenlik çalışmalarının getirileri değil, güvenlik çatışmalarından sonra bölgenin oluşabileceği durumda, bölgeye barış ihraç eden, bir konumun dikta ettirdiğini özellikle ve önemle belirtmekteyim.
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE

İLETİŞİM FORMU

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link