• Slide 1
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİcankaya.edu.tr
KURUM VİDEOLARININ FARKLI KİŞİLERCE İZLENME SAYISI 374.469

Fen Bilimleri EnstitüsüÖnceki Menüye Dön

Ben Profesör Doktor Can Çoğun. Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürüyüm. Fen Bilimleri Enstitüsü 1999 yılında kurulmuştur. İç Mimarlık ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerine yüksek lisans seviyesi öğrenci alarak başlamıştır. Yaklaşık 18 yıllık bir enstitüdür. Şu anda sayı çok yükseldi yaklaşık olarak 13 yüksek lisans ve 5 doktora programına sahibiz. 18 programımız var. Kayıtlı öğrenci sayımız yaklaşık 500 civarındadır. Bunların 1/3'ü yabancı uyruklu öğrencilerimizdir. Fen Bilimleri alanında çalışıyoruz. Mühendislik, mimarlık, kentsel tasarım, iç mimarlık, iş sağlığı güvenliği, matematik ve nano ve mikro teknoloji alanlarında özelleşmiş bir programımız var. Bu 18 program aslında üniversitemizin 10 bölümünün oluşturduğu programlardır. Doktora programları yüksek lisans programları olan 5 bölümümüz de var. Şu ana kadar 650 civarında mezunumuz oldu. Bunun yaklaşık olarak 15 tanesi doktora seviyesidir. Son 4-5 yılda mezun sayılarımız ivme kazanmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde lisans derecelerini almış öğrencilerimize yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim yaptırıyoruz. Öğrencilerimiz derslere katılıp tezlerini tamamlıyorlar. Tezsiz uygulamalarda ise enstitümüz tarafından belirlenmiş olan ders sayılarını tamamladıktan sonra ve seminerlerini verdikten sonra mezuniyet derecelerini alıyorlar. Tezli programlarımız da aynı şekilde fakat ek olarak tez bitirmek zorundalar. Şu ana kadar birçok mezun öğrenci verdik. Çok sayıda öğrencimiz piyasada değişik kurumlarda kuruluşlarda üst seviyelerde görev almaktadır. Burada temel amacımız öğrencilerin entelektüel bilgi ve birikimlerini artırmak, çalışmış oldukları yerlerdeki kariyer yerlerini daha yüksek bir noktaya çıkarmak, araştırmacı yetiştirmek, öğrenmeyi öğretmektir. Bunun yanı sıra birçok öğrencimiz karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak için de programa kayıt oluyorlar. Öğrencilerimiz Erasmus Programı’na katılabiliyorlar. Özellikle biz yurt dışına yolluyoruz. Almış oldukları dersler programlarına sayılıyor. Bazı öğrenciler de kişisel bilgi birikimini artırmak için de tercih edebiliyorlar. Yurt dışında tanınan bir programımız olduğu için yani YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından tanındığımız için yurt dışındaki üniversiteler de öğrencilerimizi kabul ediyor. Yüksek lisans yaptıktan sonra yurtdışına tekrar yüksek lisans yapmak üzere gitmiş öğrencilerimiz de var. Kendileriyle irtibat halindeyiz. Programımızın farklı bir tarafı da katılanların yaklaşık üçte biri yabancı öğrencidir. Gelen yabancı öğrencilerin büyük bir kısmı da Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden geliyor. Bizim burada verdiğimiz eğitim sistemini öğretim üyesi, öğretim görevlisi olarak kendi ülkelerinde de uygulamaya çalışıyorlar. Bu bakımdan öncü model bir programda yürütmüş oluyoruz. Enstitüler tek başlarına değil birlikte oldukları bölümlerle varlık göstermektedir. Bizim enstitümüz altında 10 bölüm faaliyet göstermektedir. Son zamanlarda dikkat çeken SAYP diye adlandırılan bir programımız var. SAYP, Savunma Sanayi’nin Araştırmacı Yetiştirme Programıdır. Türkiye’de bunu başaran birkaç üniversite var. Biz 2. sırada yer alıyoruz. Ağırlıklı olarak Ankara’da yerleşik olan 9 savunma sanayi firmamızla lisansüstü öğrenci yetiştirmek üzere bir sözleşme yaptık. Bu sayede onların öğrencilerini biz değerlendireceğiz onlar da bizim programımız sayesinde bilgi birikimlerini artıracaklar. Enstitü olarak var olan programların program işletmelerine müdahale etmeyiz. Her program kendi bünyesinde faaliyet gösterir. Biz üst koordinatör olarak çalışmaktayız. Öğrencilerimiz çoğunlukla çalışan kişilerden oluşuyor. Derslerimiz de akşam saatlerinde başlıyor. Öğrencilerimiz yoğunluklarından dolayı bizim temel ders olarak adlandırdığımız derslerde sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ancak bu sıkıntılar çok uzun süreli olmuyor. Öğrencilerimiz çabaladıkları zaman bunu çözebiliyorlar. Enstitü olarak bu konuda bizim çok yardımımız olmuyor. Öğrencinin bölüm ve danışmanıyla arasındaki iletişiminin güçlü olması lazım. Enstitü bu tür konulara doğrudan dahil olmaz. Öğrencilerimiz programa kayıt olmadan önce bizimle irtibata geçerler. Çok fazla diyalog kurarız. Programlarımızı ve giriş şartlarını öğrenmek isterler. Daha sonra bir sınav aşaması vardır. Öğrencilerin yazılı ve sözlü sınavları hakkında onlara bilgi verip sıkıntı yaşamamalarını sağlarız. Kayıt aşamasında da biz devredeyiz.

Yabancı öğrencimiz çok olduğu için kendi büyükelçilikleri ve eğitim ataşelikleriyle yazışması gerekiyor. Biz bu aşamada doğrudan doğruya dahil oluyoruz. Tez ve proje aşamasına gelen öğrencilerimize yardımcı olmak için sistemin işleyişi hakkında bilgi veriyoruz. Daha sonra çıkış ve diploma işlemlerinde biz aktif olarak çalışıyoruz. Derslerin açılması ve hangi bölümler tarafından nelerin açılacağının genel koordinasyonunu da Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapar. Bunun dışında yeni programlar açmak da bizim görevimizdir. 2017 yılında 6 tane yeni program açtık. 3 doktora 3 yüksek lisans olmak üzere. Toplamda 18 programda 16 tanesi İngilizce programdır. Öncelikle öğrencilerimizden bir dil skoru istiyoruz. Dil skoru uluslararası ve ulusal anlamda tanınan skorları bize getirmeleri ile değerlendirmeye alınır. Çankaya Üniversitesi mezunları için dil skoru istemiyoruz. Zaten eğitimlerini İngilizce alıyorlar. Bu skorları olmayan öğrencilere kolaylık olsun diye aynı zamanda dönemin başında İngilizce seviye tespit sınavı yapıyoruz. Aday bu aşamayı da atlarsa doğrudan doğruya programa başlayabilir. Tezli programlarda ALES skoru istenir. Bunun dışında tabi ki lisans diploması ve lisans diplomasında geçerli notların olması beklenir. Bazı bölümlerin koymuş olduğu kendi özel şartları da vardır ama genel çerçevede istediğimiz şartlar bunlardır. Bazı öğrencilerimiz kendi alanı dışındaki programlara girmek isteyebiliyor. Bu durumda öğrencilerimize ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nın tespit ettiği birtakım lisans dersleri de veriliyor. 18 programımız olduğu için çok yaygın bir alandayız. Mühendislik, mimarlık, kentsel dönüşüm, tasarım, nano teknoloji, iç mimarlık, matematik bölümü gibi. Tüm öğrencilerimize çok yakınız. Öğretim üyelerimizin kapıları daima öğrencilerimize açık. Araştırmaya yönelmeleri için elimizden gelen desteği veriyoruz. Başarılı öğrencilerimize özel burslar da veriyoruz. Vakıf üniversitesi olmamıza rağmen birçok öğrenci burslu olarak çalışabiliyor. Bu sene başlattığımız özel bir bursiyer programımız var. Bu programda katılımcılar üniversitemizde kısmi olarak araştırma görevlisi pozisyonunda çalışıyor. Bu katılımcılardan hem ücret almıyoruz hem de bazı alanlarda destek oluyoruz. Konaklama, yemek gibi sosyal yardımlarda da bulunuyoruz. Üniversitemizin iki kampüsü var. Şu anda bulunduğumuz Balgat Kampüsü Fen Bilimleri’nin de merkezidir. Erişim kolaylığı için dersler Balgat Kampüsü’nde yapılıyor. Balgat Kampüsü şehirde ulaşım açısından çok kolay bir yerdedir. Metro, otobüs, dolmuş ve taksiyle erişimlerimiz çok kolaydır. Ayrıca çevrede öğrencilerimizin kaldığı yurtlar ve evler de var. Ankara bir üniversite şehridir. Burada çok farklı disiplinler, üniversiteler ve öğrenci profilleri var. Öğrencilerin bunu görüp yaşaması lazım. Yani ilerde ülkeye faydalı olabilmeleri için hayata bakış açılarını geliştirmeleri lazım. Bunun için temel hedef de üniversitelerin çok olduğu yerler de yaşamalarıdır. Ankara bu olanaklar için iyi bir yer. Maliyet açısından değerlendirirsek; mantıklı yaşam ücretleri var. Çok fazla yurt ve buna benzer konaklama yerleri var. Erişim metro yoluyla üniversitemize kolaylıkla yapılabiliyor. Bunlar dışında üniversitemizden ders alan öğrencilerin ihtiyaç duyması halinde diğer üniversitelerden de ders aldırabiliyoruz. Böylece entelektüel gelişimlerini de daha pozitif yönde tamamlayabiliyorlar. Çankaya üniversitemizde oldukça seçkin öğretim üyeleri var ve öğrencilerimizle çok yakınız. Öğrencilerimize danışmanlık verme aşamasında oldukça başarılıyız. Çok sayıda yayın yaptırabiliyoruz. Araştırma projeleri yaptırıyoruz. Üniversitemizin bu tür projelerden aldığı çok önemli ödüller var. Türkiye çapında ödül ve teşvik veren kurumlardan öğrencilerimiz çok önemli ödüller aldı. Parasal, teşvik veya benzer manevi tatmin ödülleri kazandık. Bize geldikleri zaman enstitü olarak doğrudan doğruya yardımcı oluyoruz ve ilgili ana bilim dallarına yönlendiriyoruz. Kendi alanında olamayan öğrencilere de çok farklı ve iyi programlar sunduk. Örneğin İş Sağlığı Güvenliği 3 yıllık bir program olmasına rağmen farklı disiplinlerden gelen öğrencilerimiz var. Türkiye’ye bu konularda da yardımcı olmak istiyoruz. Açtığımız ancak öğrenci alımına geçmediğimiz nano ve mikro teknoloji alanımız var. Bu alanda Fen Bilimlerinde olmak kaydıyla her üniversitenin her bölümünden öğrenci gelebiliyor. Bu konuda hem dünyanın hem Türkiye’nin yapması gereken çok şey var. Bu konularda da öğrencilerimizi teşvik ediyoruz.
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE

İLETİŞİM FORMU

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link