• Slide 1

Rektör AnlatıyorÖnceki Menüye Dön

Eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüttüğümüz programların altyapıları hakkında kısaca bir şeyler söylemek gerekirse; gerçekten programlarımızın altyapısının, öğrencilere sunduğu uygulama imkanları açısından son derece zengin bir altyapı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle lisans programlarımızın yarısından fazlası şu anda akredite olmuş durumda. Mühendislik Fakültemizin, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 3. kez akredite edilmek üzere saha ziyaretleri yakın zamanda tamamlandı. Dolayısıyla akredite olan programların, hem yurt içinde, hem yurt dışında mezunlarının tanınırlığına, istihdam edilebilirliğine son derece önemli katkıları olduğunu hiç kuşkusuz hepimiz biliyoruz. Yine hakeza Fen Fakültesi tüm programlarıyla akredite olan bir fakültemiz. Mimarlık Bölümümüzde akreditasyon sürecinin gerektirdiği eğitim-öğretim programlarındaki kalite güvencesinin sağlanması, kalite kültürünün bu programda yerleşmiş olması hususlarının gerçekleşmiş olması son derece önemli ve kıymetli. Tabi biz akreditasyon süreçlerini akademik kadroyu, altyapıyı, eğitim-öğretim programlarını, öğrencilerin tüm girdi niteliğinde olan hususlarını değerlendiren ve onunla birlikte daha da belki önemlisi mezun olan öğrencilerimizin, mezun olurken asgari yeterlilik ve yetkinliklerle donanıp buradan mezun olup olmadıklarını gözden geçiren ve öğrencilerin mezun olduktan sonra da iş yaşamında, akademik kariyerlerinde mezun olurken programdan aldıklarının üzerine neler kattıklarının da değerlendirilmesini gerektiren bir yaklaşım ve çıktı odaklı bir değerlendirme süreci olarak değerlendiriyoruz. O yüzden mezunlarımız da bizler açısından son derece kıymetli ve değerli. Mezunlarımızla olan iletişimimiz, bağımız ve bizleri en iyi şekilde temsil edebilir durumda olmaları da hiç kuşkusuz üniversitemiz açısından son derece önemli bir konu. O nedenle öğrencileri burada, öğrencilik hayatları boyunca kariyerlerinin planlanmasını, geliştirilmesini hem Akademik Danışmanlık Sistemi ile hem de Öğrenci Dekanlığı aracılığı ile sunduğumuz kariyer geliştirmeye, kariyer planlamaya, kişisel gelişimlerini arttırmaya yönelik bir takım etkinlikler ile zenginleştirmeye ve onlara birtakım farklı donanımlar kazandırmaya da gayret ediyoruz. Mezuniyetleri sonrasında da öğrencilerimizin bizlerle olan bağlarının sürekli şekilde devam etmesini ve okuyan, aktif olarak öğrenciliği devam eden öğrencilerimize de, gençlerimize de deneyim paylaşımları yoluyla, sahadaki deneyimlerini aktarmalarını arzu ediyoruz. Öğrencilerimize buradaki yaşamları boyunca sunduğumuz farklı programlarla iş dünyasıyla olan iletişimimiz ve ilişkilerimizi, onların da pozitif yönde kullanabileceği, onları da işin içerisine çekecek Proje Tabanlı Staj uygulamaları kapsamında, hemen hemen bütün programlarımızda zorunlu staj uygulamaları ile sunuyoruz. Proje Tabanlı Staj Uygulaması ile bu projelerin çok daha etkili, etkin ve verimli olmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Erasmus Staj Programı ile yine öğrencilerin stajlarını yurt dışında yapabilmelerine de imkan sağlayacak uygulamalarımız bulunuyor. Öğrencilerimiz bu imkanlardan son derece etkin ve etkili şekilde yararlanmaya gayret sarf ediyorlar. Özellikle kulüp etkinlikleri, öğrenci toplulukları kapsamında sunduğumuz imkanlar öğrencilerin kişisel gelişimini, ekip çalışması, birlikte başarma, öz güvenlerini kazanma, organizasyon yeteneklerini arttırma, problem çözme yeteneklerini arttırma açısından gerçekten farklı anlarda; hem mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine hem de sosyal ve kültürel anlamda iş yapabilmelerine, yetkinlik anlamında kendilerini bir seviye daha yukarı çıkarmalarına imkan sağlayacak önemli etkinliklerimiz, önemli araçlarımız demek istiyorum.
DAHA FAZLASINI GÖRÜNTÜLE

İLETİŞİM FORMU

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link